ΓΕΑ: Οδηγίες για την Αναγνώριση 5ετίας ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σύμφωνα με από 16 Δεκ 22 έγγραφο ΓΕΑ με Θέμα: «Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού (Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας στο Διπλάσιο)»:

1. Σας γνωρίζεται ότι πρόσφατα δημοσιεύτηκε ο (δ) σχετικός ν.4497/22 (ΦΕΚ Α' 219/25-11-2022) «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις». Στο άρθρο 23 αυτού προβλέπονται τα εξής: «1. Η παρ. 5 του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α’ 210), περί του αυξημένου υπολογισμού το διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας του υπηρετούντος προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Επίσης λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται: α) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων από τους εν ενεργεία μόνιμους ή επί θητεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων».

2. Από την εφαρμογή της ως άνω διάταξης προκύπτει ότι παρέχεται η δυνατότητα, σε όσα στελέχη επιθυμούν, αναγνώρισης συντάξιμου χρόνου αυξημένου στο διπλάσιο, έως πέντε (5) έτη, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα υπηρέτησαν ασκώντας τα καθήκοντά τους, σε οποιαδήποτε Μονάδα - Υπηρεσία, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού.

3. Προκειμένου ξεκινήσει η διαδικασία αναγνώρισης των ετών υπηρεσίας στο διπλάσιο, έως πέντε έτη, από το σύνολο των στελεχών της ΠΑ, και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των οδηγιών που έχουν παρασχεθεί με τα (α) έως (γ) σχετικά, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

α. Τα στελέχη της ΠΑ που επιθυμούν αναγνώριση στο διπλάσιο οποιουδήποτε διαστήματος (τα οποία ουδέποτε έως τώρα έχουν υποβάλει σχετική αναφορά) δύνανται να υποβάλλουν αναφορά προς ΟΛΚΑ με κοινοποίηση ΓΕΑ/Β1, για την έναρξη παρακράτησης των αντίστοιχων εισφορών, για το διάστημα που επιθυμούν.

β. Τα στελέχη της ΠΑ για τα οποία έχει ξεκινήσει αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η παρακράτηση εισφορών για αναγνώριση συνταξίμων ετών στο διπλάσιο, μπορούν να υποβάλλουν έως την 20-2-23 νέα αναφορά προς το ΟΛΚΑ (και μόνον) για αναγνώρισή διαφορετικού διαστήματος από αυτό που επιθυμούσαν στην προηγούμενη αναφορά τους. Η προαναφερθείσα δυνατότητα αλλαγής της βούλησης του στελέχους για αναγνώριση παρέχεται για μία φορά, επιπλέον αυτής που παρασχέθηκε στο πλαίσιο των οδηγιών του (γ) σχετικού. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι οι ήδη καταβληθείσες εισφορές αναγνώρισης δεν ανακαλούνται και συνεπακόλουθα δεν δύναται να συμψηφιστούν με τις εναπομείνασες δόσεις αναγνώρισης που αφορούν στο νέο χρονικό διάστημα.

γ. Η αναγνώριση των συνταξίμων ετών εξακολουθεί να γίνεται με βάση αντίγραφο φύλλου μητρώου, το οποίο εκδίδεται από το ΓΕΑ/Β1 και περιλαμβάνει τις μεταβολές και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία του αιτούντος στρατιωτικού.

δ. Περαιτέρω διευκρινήσεις θα παρασχεθούν, εφόσον απαιτηθεί, μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου οπό το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια

  1. Ένα παράδειγμα προσδιορισμού κόστους αναγνώρισης θα βοηθούσε, για να είμαστε ενήμεροι πόσα θα πληρώσουμε αν ζητήσουμε αναγνώριση. Ο σαμιώτης έλεγε για 2.500 αλλά δεν νομίζω πως είναι τόσα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αγαπητέ φίλε 21 Δεκ 2022 07:24:00 πμ, εγώ πλήρωσα με κατάταξη το 1997 από σχολή ΑΣΣΥ, το ποσό των 5175 ευρώ (το αποπληρώνω σε 36 δόσεις). Καλές γιορτές με υγεία.

    ΑπάντησηΔιαγραφή