Μερική ανάκληση Π. Δτων και Διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών ΠΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ)

«Μερική ανάκληση Προεδρικών Διαταγμάτων και διοικητική αποκατάσταση
Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού»
ΑΔΑ: 6ΣΥΠ6-1ΑΒ

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Ανακαλούμε μερικώς, σύμφωνα με τo άρθρο 19 του ν.2439/1996:...

2. Κυρώνουμε, σύμφωνα με τα άρθρα 17 του ν. 2439/1996 και 91 του ν. 38883/2010, τους παρακάτω συμπληρωματικούς πίνακες:...

3. Προάγουμε σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 4γ του ν. 2439/1996 και 91 του 3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών:...

δ. Στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου, τους παρακάτω Πλωτάρχες Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ), οι οποίοι κρίθηκαν σε επανάληψη τακτικής κρίσης στον βαθμό του Πλωτάρχη Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ), για το έτος 2019-20, ως «Μη διατηρητέοι», σύμφωνα με την 7/Σ.7/07.04.2022 απόφαση του ΑΝΣΚ, της προαγωγής τους λογιζομένης από 29.03.2019, ημερομηνία που είχαν αρχικά προαχθεί:...

4. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους παρακάτω Αξιωματικούς, σύμφωνα με τα άρθρα 21 του ν. 2439/1996 και 91 του ν. 3883/2010 και σύμφωνα με την 7/Σ.7/07.04.2022 απόφαση του ΑΝΣΚ:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια