Μερική ανάκληση Π. Δτων και Διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών ΠΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Μερική ανάκληση Π. Δτων και Διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών ΠΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ)

«Μερική ανάκληση Προεδρικών Διαταγμάτων και διοικητική αποκατάσταση
Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού»
ΑΔΑ: 6ΣΥΠ6-1ΑΒ

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Ανακαλούμε μερικώς, σύμφωνα με τo άρθρο 19 του ν.2439/1996:...

2. Κυρώνουμε, σύμφωνα με τα άρθρα 17 του ν. 2439/1996 και 91 του ν. 38883/2010, τους παρακάτω συμπληρωματικούς πίνακες:...

3. Προάγουμε σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 4γ του ν. 2439/1996 και 91 του 3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών:...

δ. Στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου, τους παρακάτω Πλωτάρχες Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ), οι οποίοι κρίθηκαν σε επανάληψη τακτικής κρίσης στον βαθμό του Πλωτάρχη Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ), για το έτος 2019-20, ως «Μη διατηρητέοι», σύμφωνα με την 7/Σ.7/07.04.2022 απόφαση του ΑΝΣΚ, της προαγωγής τους λογιζομένης από 29.03.2019, ημερομηνία που είχαν αρχικά προαχθεί:...

4. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους παρακάτω Αξιωματικούς, σύμφωνα με τα άρθρα 21 του ν. 2439/1996 και 91 του ν. 3883/2010 και σύμφωνα με την 7/Σ.7/07.04.2022 απόφαση του ΑΝΣΚ:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια