ΓΕΣ: Αυτοί είναι οι νέοι Ταγματάρχες-Λοχαγοί-Υπολοχαγοί Σωμάτων ΣΞ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ

«Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών
Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΩΤΧΣ6-ΗΒ1 ΕΔΥΕΘΑ: 218

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του ν. 3883/2010:

α. Σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Λοχαγούς Οικονομικού, της προαγωγής τους λογιζομένης από 20.10.2022, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στον βαθμό:...

δ. Σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Υπολοχαγούς Υγειονομικού Ιατρών, της προαγωγής τους λογιζομένης από 23.10.2022, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στον βαθμό:...

η. Σε Υπολοχαγούς κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Ανθυπολοχαγούς Υγειονομικού Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 22.10.2022, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στον βαθμό:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια