Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ και Τροποιήσεις Διαταγμάτων (ΕΔΥΕΘΑ)

«Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς
και Τροποιήσεις Διαταγμάτων»
ΑΔΑ: Ω25Β6-74Ψ ΕΔΥΕΘΑ: 228

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω κατώτερους Αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας - παραίτησής τους:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια