Διπλή Αντισυνταγματική Εισφορά υπέρ ΝΙΜΤΣ επιβάλει το ΥΠΕΘΑ στους Απόστρατους–Μερισματούχους ΣΞ-ΠΑ

Διπλή Αντισυνταγματική Εισφορά υπέρ ΝΙΜΤΣ επιβάλει το ΥΠΕΘΑ στους Απόστρατους–Μερισματούχους ΣΞ-ΠΑ

Γράφει ο Παναγιώτης Δημητριάδης
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου το οποίο έχει αναρτηθεί στη Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση 15 Δεκ 2022 με τίτλο «Μέριμνα υπέρ προσωπικού των ΕΔ….» διαπιστώνεται ότι επιχειρείται αναγκαστική αναπροσαρμογή διπλής μηνιαίας εισφοράς υπέρ ΝΙΜΤΣ των αποστράτων- μερισματούχων του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι μερισματούχοι των Μετοχικών Ταμείων Στρατού και Αεροπορίας υφίστανται 6% κρατήσεις για περίθαλψη, όπως όλος ο Δημόσιος τομέας και καλούνται σήμερα σε επί πλέον αντισυνταγματική διπλή εισφορά υπέρ ΝΙΜΤΣ με ποσοστό έως 1% εκ της μηνιαίας βασικής σύνταξης πέραν του 3% εκ του μερίσματος, όπως αναφέρεται στα άρθρα 15 και 16 του νομοσχεδίου στη διαβούλευση. Συγκεκριμένα:

Το άρθρο 16 του νομοσχεδίου αναφέρει ότι

«Σε κάθε περίπτωση το ύψος της εισφοράς δεν δύναται να υπερβαίνει ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των συνολικών μηνιαίων αποδοχών του βαθμού τους για τους εν ενεργεία δικαιούμενους και επί της καταβαλλόμενης μηνιαίας σύνταξης για τους εν αποστρατεία και τις ορφανικές οικογένειες αυτών».

Είναι άγνοια νόμων του Γρ. Νομοθεσίας του ΥΠΕΘΑ, ή σκοπίμως αποκρύπτεται η υπάρχουσα εισφορά 3% εκ του μερίσματος των μερισματούχων ΜΤΣ και ΜΤΑ βάσει του ν 3818/1958;. Γιατί το Γρ. Νομοθεσίας δεν απαντά στην επιστολή που υπέγραψαν 1032 μερισματούχοι του ΜΤΑ με θέμα την παύση της εισφοράς υπέρ ΝΙΜΤΣ, αλλά απάντησε μόνο στον βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου αναφέροντας ότι:

«Όλοι οι δικαιούχοι νοσηλείας του ΝΙΜΤΣ καταβάλλουν υποχρεωτική μηνιαία εισφορά που ανέρχεται, για τους εν ενεργεία δικαιούχους σε 0,3% επί του βασικού τους μισθού, και τους εν αποστρατεία δικαιούχους σε 3% επί του καταβαλλόμενου μερίσματος». Συνεχίζοντας αναφέρει:

«Περαιτέρω, η λεκτική διατύπωση του δεύτερου εδάφιου της περίπτωσης (I) του άρθρου 10 του σχετικού ν.1137/1946 (Α΄113), αναφορικά με το ανώτατο ύψος της εισφοράς υπέρ ΝΙΜΤΣ, αποτελεί ανώτατο ποσό κράτησης, και όχι αύξηση κατά 1% του ισχύοντος ποσοστού υπέρ του υπόψη Ιδρύματος».

Το άρθρο 10 του ν 1137 /1946 που επικαλείται το ΥΠΕΘΑ αναφέρεται μόνο για τους μετόχους του ΜΤΣ ορίζοντας τότε ως εισφορά 1% εκ του βασικού μισθού αφού με τον ν 3818/1958 άρθρο 6 παρ 2,3 τροποποιήθηκε η εισφορά των μερισματούχων του ΜΤΣ από 1% εκ της βασικής σύνταξης σε ποσοστό 3 % εκ του μερίσματος. Στον ίδιο νόμο προστέθηκαν και οι μερισματούχοι του ΜΤΑ με το ίδιο ποσοστό εισφοράς ενώ η πρότερη εισφορά ήταν 2% εκ του μερίσματος βάσει του ν 779/45 και η οποία θα έπρεπε να καταργηθεί με την ίδρυση του 251 ΓΝΑ το 1976.

Στην πράξη το άρθρο 16 του σχεδίου νόμου, έρχεται να τροποποιήσει το άρθρο 10 του ν 1137/1946 και να επαναφέρει την εισφορά 1% εκ της βασικής σύνταξης για αμφότερους τους μερισματούχους ΜΤΣ και ΜΤΑ, μη απαλλασσομένου του 3%, με το αιτιολογικό ότι το ΔΣ του ΝΙΜΤΣ είναι αυτό που αποφασίζει και εισηγείται το ύψος της εισφοράς στον κ ΥΕΘΑ.

Οπωσδήποτε χρήζει επιστημονικής έρευνας και φαντασίας για το πώς νομιμοποιείται ένα Διοικητικό Συμβούλιο κάποιου ιδρύματος ΝΠΔΔ όπως είναι το ΝΙΜΤΣ, να παίρνει αποφάσεις και να βάζει χέρι επιλεκτικά στις συντάξεις και τα μερίσματα των αποστράτων – μερισματούχων των ΜΤΣ – ΜΤΑ και όχι στις αντίστοιχες του ΜΤΝ ή τα επικουρικά και τις συντάξεις άλλων φορέων του Δημοσίου. Υπάρχει άλλος φορέας του Δημοσίου που να έχει προβεί σε παρόμοιες πράξεις;. Μπορεί ο ΕΦΚΑ να αυξήσει το ποσοστό περίθαλψης επιλεκτικά ανά φορέα του Δημοσίου και αντί για 6% που ισχύει σήμερα να καθορίζει διαφορετικά ποσοστά ανάλογα με τον φορέα;. Μπορεί το ΔΣ κάθε Γενικού Νοσοκομείου να επιβάλει εισφορά 1% στους εργαζόμενους και συνταξιούχους του Δημοσίου της περιοχής του με την έγκριση του Υπουργού Υγείας:. Αν έτσι ερμηνεύει την αρχή της ισονομία το Γρ. Νομοθεσίας του ΥΠΕΘΑ, τότε υπάρχει μείζον πρόβλημα κρίσης ,αντίληψης και ερμηνείας του Συντάγματος.

Από τον τρόπο σύνταξης των άρθρων 15 -16 – 17 διαπιστώνεται ότι το σχέδιο νόμου βγήκε νύχτα, παρακάμπτοντας τα Γενικά Επιτελεία μη τυχών κατατεθούν αντιρρήσεις για την πρόσθετη επιβάρυνση των μερισματούχων ή την παύση της αντισυνταγματικής εισφοράς, ενώ δίνει το απόλυτο δικαίωμα στο ΔΣ του ΝΙΜΤΣ και κατ’ επέκταση στο ΜΤΣ του οποίου ο πρόεδρος του ΔΣ είναι και πρόεδρος του ΔΣ του ΝΙΜΤΣ, να καθορίζει τις τύχες των μετόχων, και μερισματούχων άλλων Ταμείων, όπως αυτό νομίζει.

Τα αναφερόμενα του Γρ Νομοθεσίας ότι το ΝΙΜΤΣ στηρίζεται αποκλειστικά σε δικούς του πόρους, απέχουν ειλικρίνειας αφού τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ δείχνουν ότι από το 2012 έως το 2018 το ΝΙΜΤΣ έλαβε 45 εκατομμύρια ευρώ ως κρατικές επιχορηγήσεις ενώ αντίστοιχες επιχορηγήσεις δεν υπήρχαν προς τα άλλα Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Πέραν αυτών το 70% που επισκέπτονται το ΝΙΜΤΣ είναι μη δικαιούχοι χωρίς εισφορά.

Σχετικά με τα ποσοστά επίσκεψης στο ΝΙΜΤΣ μεταξύ δικαιούχων και μη δικαιούχων το Γρ Νομοθεσίας παραδέχεται για πρώτη φορά την ύπαρξη μη δικαιούχων και επομένως δεν μιλάμε για 4 κρεβάτια όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, άρθρο 15 παρ 3 αλλά για αριθμό που αποφέρει πόρους, «οι οποίοι, τελικώς, καταλήγουν υπέρ των ιδίων (δικαιούχων)» όπως αναφέρει. Το πως οι πόροι καταλήγουν στους δικαιούχους των ακριτικών και νησιωτικών περιοχών καθώς και στην πλειοψηφία των αποστράτων που κατοικούν εκτός Αθηνών, είναι ένα ερώτημα και απάντηση μπορεί να δώσει μόνο η Πυθία με χρησμό.

Η πρόσβαση του εν ενεργεία προσωπικού στο ΝΙΜΤΣ μετά των οικογενειών τους εκ του Π.Ν και της Π.Α χωρίς την επιβολή εισφοράς όπως αναφέρεται στο άρθρο 17, είναι μια θετική κίνηση και αξίζει συγχαρητηρίων. Ωστόσο η κίνηση αυτή θα έπρεπε να συνοδεύεται παράλληλα με την κατάργηση της διπλής αντισυνταγματικής εισφοράς των μερισματούχων, την ελεύθερη είσοδο αυτών ως δικαιούχων καθώς και την απόδοση των εισφορών υπέρ των Μετοχικών Ταμείων αφού το αντίτιμο περίθαλψης το καλύπτει ο ΕΦΚΑ όπως καλύπτει και τους μη δικαιούχους οι οποίοι σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 1757/9.11.2010 έχουν πρόσβαση σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Το σύνταγμα της χώρας προσδιορίζει με σαφήνεια το δικαίωμα στην προστασία της υγείας και την ελεύθερη πρόσβαση στις υποδομές, τα αγαθά και τις υπηρεσίες υγείας με βάσει την αρχή της ισονομίας και το κράτος δικαίου.

ΠΗΓΗ: militaire.gr

Δημοσίευση σχολίου

24 Σχόλια

 1. Κλαίνε οι χήρες κλαίνε κ οι παντρεμένες εδώ υπάρχουν άνθρωποι που δε θα επισκεφθούν ποτέ το εν λόγω νοσοκομείο.Οι βολευτές κ άλλοι ενοχλητικοί που νοσηλεύονται πληρώνουν;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το γραφείο νομοθεσίας του ΥΠΕΘΑ είναι για γέλια και για κλάματα μαζί. Δεν είναι τυχαία η απομάκρυνση Σχη ΝΟΜ αλλά προφανώς δεν ήταν αρκετή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Γι'αυτό και οι ενώσεις κε πτέραρχε (όπως ο αείμνηστος Χατζηχρήστος κάτι τέτοιο, αλλά χωρίς το ταλέντο του) πρέπει να προβούν σε προσωποιημενες μηνύσεις και αγωγές εναντίον αυτών των διαρκώς παρανομούντων. Και σταματήστε την κλάψα και τα "κυριλίκια" με επιστολές και τα διχαστικά (όλα τα στραβά και τα χρεωστικά τα φορτώνεται στον ΣΞ, ρεζίλι@ ε ρεζίλι@!)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Συμφωνώ με τον προλαλησαντα για προσωποποιημενες μηνύσεις γιατί το κακό παραγινε. Όποιος υπογράψει αντί να παραιτηθεί, κατακέφαλα μήνυση και αγωγή σε βάρος της προσωπικής του περιουσίας. Αντε γιατί τα προεδριλικια γλυφωντας πολιτικούς, μας έχουν πηδηξει τους αποστρατους όσο δεν παίρνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αυτοί σίγουρα δεν είναι καλά! Για πέντε μήνες μας πιπίλιζαν τα αυτιά για την περικοπή της περιβόητης εισφοράς αλληλεγγύης 10-12 ευρώ τον μήνα και κατάργησαν και την εισφορά 1% των εν ενεργεία συναδέλφων υπέρ του ΜΤΣ. Τώρα μας παρουσιάζουν μια νέα εισφορά 1% επί των κυρίων συντάξεων 10-20 ευρώ τον μήνα υπέρ του ΝΙΜΙΤΣ που το 70% των αποστράτων δεν ξέρει που βρίσκεται ! Υπόψη ότι διενεργείται ήδη κράτηση υπέρ του ΝΙΜΙΤΣ 3% επί των μερισμάτων κάθε μήνα! Ληφθεί υπόψη ότι κάθε πολίτης μπορεί να νοσηλευτεί στο ΝΙΜΙΤΣ χωρίς να πληρώνει εισφορές! Με λίγα λόγια επιβάλλουν σε μια ομάδα πολιτών αύξηση της εισφοράς υγιεινομικής περίθαλψης από 6% σε 7% εντελώς αντισυνταγματικά και χωρίς ανταπόδοση! Το νομοσχέδιο είναι σε διαβούλευση και πολύ συνάδελφοι αντέδρασαν γράφοντας τις απόψεις τους! Παρακαλείται ο Κος Υπουργός να αποσύρει την ανατριχιαστικά ρύθμιση του άρθρου 16!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Γιατί κύριοι Συνάδελφοι Αεροπόροι πληρώνουμε 1% αυτό το ΝΙΜΙΤΣ ; Τι δουλειά έχουμε εμείς με το Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού; Πληρώνουμε 6% Υγειονομική Περίθαλψη Δημοσίου, πληρώνουμε το ΓΝΑ από τότε που βγήκαμε από τη Σχολή (ΕΛΕΧΑ, ΕΛΧΑΟΣ πώς τα λέγαμε), να πληρώνουμε και ΝΙΜΙΤΣ χωρίς ούτε καν, τουλάχιστον εμείς από την επαρχία, να ξέρουμε που βρίσκεται αυτό το ΝΙΜΙΤΣ; Με ευχαρίστηση θα συναινούσα αυτό το 1% να διοχετεύεται στο ΓΝΑ.
  Κύριε Συνάδελφε, Πτέραρχε τι λές;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αλήτες ολκής, όποιος τελικά δεν τους έχει καταλάβει είναι άξιος της μοίρας του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Και ποιος τους είπε ότι θέλουμε να πάμε στο ΝΙΜΙΤΣ, για τα συμφέροντα λίγων τυπικά ανήκει στις ΕΔ περισσότερο εξυπηρετεί πελάτες των γιατρών εκτός ΕΔ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όπως όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία στο σύνολό τους εξυπηρετούν κατά πλειοψηφία εκτός ΕΔ.. μάθε πρώτα και ενημερώσου.. ως ενέργεια και εσύ φαντάζομαι ούτε καν ήξερες για το νιμτσ. πόσο μάλλον να κάνεις κάτι για αυτό.. στην ουρά στο ΕΣΥ θα είναι καλύτερα..

   Διαγραφή
  2. και εκεί ουρά έχει, τη νομίζεις ότι σου στρώνουν κόκκινο χαλί να περάσεις; για πάρε τηλέφωνο σαν δικαιούχος να δεις πότε θα σου κλείσουν ραντεβού

   Διαγραφή
 9. Και ποιος τους είπε ότι θέλουμε να πάμε στο ΝΙΜΙΤΣ, για τα συμφέροντα λίγων τυπικά ανήκει στις ΕΔ περισσότερο εξυπηρετεί πελάτες των γιατρών εκτός ΕΔ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Φιλτατοι απόστρατοι.. έχετε ένα νοσοκομείο το οποίο εάν το προσέχαμε ως ε.ε. θα είχατε μία εξειδικευμένη τριτοβάθμια φροντίδα.. αντί αυτού επιλέγετε την απαξίωση.. το νιμτσ πρέπει να γίνει νοσοκομείο όλων των εε και εα και των οικογενειών αυτών.. αλλά με την κατάλληλη στελέχωση..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ την απαξίωση την έχουν κάνει αυτοί που ελέγχουν το νοσοκομείο για συγκεκριμένους λόγους. Όσο για τους απόστρατους που αναφέρεις αν δεν γνωρίζεις όταν πηγαίνουν στο νοσοκομείο ραντεβού θα βρούν μετά δύο μήνες και βάλε ,αν χρειαστεί κάποιο χειρουργείο η πρώτη λέξη του γιατρού είναι, στο ΝΙΜΙΤΣ θα αργήσουμε ενώ στην ιδιωτική κλινική που συνεργάζομαι γίνεται άμεσα βάζοντας το χέρι βαθειά στην τσέπη ο ασθενής. Το ΝΙΜΙΤΣτα τελευταία χρόνια έγινε ίδρυμα δημοσίων σχέσεων και οι υπεύθυνοι έχουν ονόματα όπως και τεράστιες ευθύνες.

   Διαγραφή
  2. όπως τα λες, συν ότι βολεύονται και χαραμοφαιδες υπάλληλοι

   Διαγραφή
  3. Τέλος με αυτό το ίδρυμα που μόνο παθητικό είναι. Όλοι μα όλοι πάνε στο 401 ή στα ιατρεία των ιατρών. Ας δωθει σε ιδιώτες ή αντιπαρωχη.

   Διαγραφή
 11. Φίλτατε Απόστρατε Παρασκευή, Δεκεμβρίου 23, 2022 10:06:00 μ.μ. (εάν είσαι) ο κάθε κλάδος των Ε.Δ έχει το νοσοκομείο του το οποίο το πληρώνουν τα στελέχη του από την ημέρα της ορκωμοσίας τους. Επιπρόσθετα πληρώνουμε 6% Υγειονομική περίθαλψη Δημοσίου, επιπλέον 1% στα μερίσματα. Θα μας επιβάλλουν τώρα με το ζόρι και άλλο ένα 3% επί των συντάξεων ; Έλεος!!!! Ποιά η χρησιμότητα του ΝΙΜΙΤΣ για την πλειονότητα των αποστράτων και μάλιστα της επαρχίας που δεν γνωρίζουν ούτε καν που είναι; Γιατί; Για να κάνουν δημόσιες σχέσεις οι πολιτικοί και ..μπίζνες οι γιατροί; ΟΧΙ κύριοι και θα το διαπιστώσετε σύντομα. Συγχαρητήρια στον κύριο Πτέραρχο για τις επισημάνσεις του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Αγαπητέ ανώνυμε 07:47 αν είσαι απόστρατος τότε γνωρίζεις πολύ καλά ότι όσο ήσουν στην ενέργεια δεν έκανες τίποτα για το συγκεκριμένο νοσοκομείο.. άρα εσύ ο ίδιος φρόντισες για την απαξίωση του.. όσο για αυτό που περιγράφεις για τους γιατρούς το ίδιο ισχύει σε όλα τα νοσοκομεία και αφορά τον κάθε γιατρό και όχι το σύνολό τους..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπορεί να μην έκανε τίποτα γιατί δεν ήταν δικαιούχος υπηρεσιών του, παρά μόνο να καταβάλει εισφορές υπέρ του

   Διαγραφή
 13. Οι ενώσεις είναι μόνο να γλυφουν τους πολιτικούς ,ποτέ δεν έκαναν τίποτα για τους έα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Κατά αρχήν καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές! Αφού αυξάνουν τα μερίδια σε ανώτατους αξιωματικούς ας πάρουν και από εκεί την αντίστοιχη κράτηση... έτσι και αλλιώς οι λοιποί απόστρατοι δεν πρόκειται να μπουν στο Νίμιτς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΝΙΜΤΣ: Ετοιμάζεται η «εκποίηση» του στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής; (ΦΕΚ)

  -Κυριακή, Μαΐου 31, 2020

  https://www.staratalogia.gr/2020/05/blog-post_762.html

  Το ΝΙΜΤΣ (Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού), παρότι είναι νοσοκομείο με δικαιούχους αποστράτους, όπως όλα δείχνουν, μέσω μιας μεθοδευμένης και ίσως όχι και απόλυτα νόμιμης διαδικασίας, ετοιμάζεται η «εκποίηση» του στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής............

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Άμεση τροποποίηση της εισφοράς 6% για ΥΓ περίθαλψη στους απόστρατους. Αντιστοιχεί σε ποσό που πολλές φορές αγγίζει ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ.
  Γιατί να επιβαρύνονται με το υπέρογκο αυτό ποσό, όταν τα μέλη της οικογένειάς τους έχουν συνήθως ενηλικιωθεί και πληρώνουν τις δικές τους εισφορές;
  Άρα 3%, το πολύ, κράτηση για τον συνταξιούχο και 1% για κάθε επιπλέον μέλος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή