Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Σχων-Ανχων-Τχων-Υπλγων Ο-Σ ΣΞ που συμπληρώνουν 35ετία–Δείτε τις Εγκυκλίους

Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Σχων-Ανχων-Τχων-Υπλγων Ο-Σ ΣΞ που συμπληρώνουν 35ετία–Δείτε τις Εγκυκλίους

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Αποστρατείες Ανωτάτου και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς και διόρθωση Προεδρικού Διατάγματος» ΑΔΑ: ΨΙΙΑ6-7ΑΗ ΕΔΥΕΘΑ: 233

β. «Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 9ΚΡΔ6-292 ΕΔΥΕΘΑ: 234

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια