Ποιοι ΕΠΟΠ ΠΝ αποστρατεύονται με το βαθμό Αρχικελευστή-Επικελευστή εν αποστρατεία (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Ποιοι ΕΠΟΠ ΠΝ αποστρατεύονται με το βαθμό Αρχικελευστή-Επικελευστή εν αποστρατεία (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Αποστρατεία Επαγγελματιών Οπλιτών»
ΑΔΑ: 9ΠΖΛ6-8ΒΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Θέτουμε σε αποστρατεία με το βαθμό του Αρχικελευστή ΕΠΟΠ εν αποστρατεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του α.ν. 1101/1938 (Α΄ 73), των άρθρων 39 και 40 του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160), την παράγραφο 1ζ του άρθρου 13 του ν. 2936/2001 (Α΄ 166) και του υπ’ αριθ. 4 από 11 Οκτ 22 Πρακτικού Συμβουλίου Εκτάκτων Κρίσεων Υπαξιωματικών και ΕΠΟΠ, τους παρακάτω μονιμοποιημένους Επικελευστές ΕΠΟΠ:...

2. Θέτουμε σε αποστρατεία με το βαθμό του Επικελευστή ΕΠΟΠ εν αποστρατεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του α.ν. 1101/1938 (Α΄ 73), των άρθρων 39 και 40 του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160), την παράγραφο 1ζ του άρθρου 13 του ν. 2936/2001 (Α΄ 166) και του υπ’ αριθ. 4 από 11 Οκτ 22 Πρακτικού Συμβουλίου Εκτάκτων Κρίσεων Υπαξιωματικών και ΕΠΟΠ, τους παρακάτω μονιμοποιημένους Κελευστές ΕΠΟΠ:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια