Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Αξιωματικών Ειδικοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Αξιωματικών Ειδικοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΠΟΦΑΣΗ)

«Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Αξιωματικών Ειδικοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού»
ΑΔΑ: 9ΘΔΨ6-ΙΤΣ

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, σύμφωνα με την περ. ζ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4494/2017 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, τους παρακάτω Πλοιάρχους Ειδικοτήτων Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ), οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων (ΑΝΣΚ) σε τακτική κρίση έτους 2022-23, ως «Μη Διατηρητέοι», με την 5/Σ.5/16.03.2022 απόφασή του:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια