ΓΕΣ: Ποιοι ΕΠΟΠ προάγονται στο βαθμό Επιλοχία και Δεκανέα (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)

ΓΕΣ: Ποιοι ΕΠΟΠ προάγονται στο βαθμό Επιλοχία και Δεκανέα (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΔ4Κ6-ΓΜΓ η Εγκύκλιος 186 της 04 Νοε 2022 που αφορά τις παρακάτω αποφάσεις:

α. Απόφαση του Δντή Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/13/640521/Σ.8449/3 Νοε 22 «Κύρωση Πίνακα Προαγωγών Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών Ετών 2021-2022».

β. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.32/10/ 640525/Σ.8452/3 Νοε 22 «Προαγωγή Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών Ετών 2021-2022».

γ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.32/11/640522/Σ.8450/3 Νοε 22 «Παραμένοντες στον Αυτό Βαθμό Επαγγελματίες Οπλίτες Λοχίες, Έτους 2022».

δ. Απόφαση του Δντή Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/14/640520/Σ.8448/3 Νοε 22 «Κύρωση Πίνακα Προαγωγών Επαγγελματιών Οπλιτών Στρατιωτών Έτους 2022».

ε. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.32/12/ 640526/Σ.8453/3 Νοε 22 «Προαγωγή Επαγγελματιών Οπλιτών Στρατιωτών Έτους 2022».

στ. Απόφαση του Δντή Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/15/640519/Σ.8447/3 Νοε 22 «Κύρωση Πίνακα Προαγωγών Επαγγελματιών Οπλιτών Έτους 2022».

ζ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.6/5/640524/Σ.8451/3 Νοε 22 «Προαγωγή Επαγγελματιών Οπλιτών Έτους 2022»...

Δείτε την σχετική εγκύκλιο:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια