Στρατός Ξηράς: Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων & Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ

Στρατός Ξηράς: Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων & Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ

«Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 6ΤΥΟ6-ΑΞ4 ΕΔΥΕΘΑ: 193

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Προάγουμε, σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 32 του ν. 3883/2010, σε Ταξίαρχους τους παρακάτω Συνταγματάρχες, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας:...

2. Θέτουμε:
β. Σε αποστρατεία, με αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 37 του ν.δ. 1400/1973, τους παρακάτω αξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:...

Δείτε την σχετική προκήρυξη:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια