Αυτεπάγγελτη Αποστρατεία Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ και διόρθωση ΠΔ (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Αυτεπάγγελτη Αποστρατεία Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ και διόρθωση ΠΔ (ΑΠΟΦΑΣΗ)

«Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς
και διόρθωση Προεδρικού Διατάγματος»
ΑΔΑ: 6ΞΠΝ6-ΚΦΛ ΕΔΥΕΘΑ: 204

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ.1400/1973, το άρθρο 21 του ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, τους παρακάτω Υπολοχαγούς Όπλων και Σωμάτων οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους, συμπληρώνουν 35ετία και κρίθηκαν στις τακτικές κρίσεις 2022-2023 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια