Στρατός Ξηράς: Αυτοί οι Ανθστες ΑΣΣΥ και ΕΜΘ κρίνονται στις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2023-2024 (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Αυτοί οι Ανθστες ΑΣΣΥ και ΕΜΘ κρίνονται στις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2023-2024 (ΕΔΥΕΘΑ)

Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Ανθυπασπιστών Έτους 2023-2024
ΑΔΑ: 6ΜΒΛ6-4ΛΡ ΕΔΥΕΘΑ: 212

Κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις έτους 2023-2024 πρόκειται να κριθούν οι Ανθυπασπιστές προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, Εθελοντές και Εθελοντές - Εθελόντριες Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) που αναγράφονται στα Παραρτήματα «Α», «Β», «Γ» και «Δ»:

«Α» Κατάσταση Ανθυπασπιστών Τάξης ΣΜΥ 2006 που Πρόκειται να Κριθούν κατά τις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2023 - 2024

«Β» Κατάσταση Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ανδρών) Ανθυπασπιστών Όπλων - Σωμάτων με κατάταξη στο έτος 1993 που Πρόκειται να Κριθούν κατά τις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2023 - 2024 σε Εφαρμογή του ν. 3883/2010

«Γ» Κατάσταση Εθελοντών Μακράς Θητείας (Γυναικών) Ανθυπασπιστών Όπλων - Σωμάτων με κατάταξη στο έτος 1993 που Πρόκειται να Κριθούν κατά τις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2023 - 2024 σε Εφαρμογή του ν. 3883/2010

«Δ» Κατάσταση Ανθυπασπιστών που Πρόκειται να Κριθούν ως «Διατηρητέοι» ή «Αποστρατευτέοι» κατά τις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2023 - 2024

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια