Προαγωγές και Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ. Δείτε τις EΔΥEΘA

Προαγωγές και Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ. Δείτε τις EΔΥEΘA

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: ΨΣ9Ρ6-7Ε8 ΕΔΥΕΘΑ: 180:

β. «Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 652Ο6-Τ15 ΕΔΥΕΘΑ: 179:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια