Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες και Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ. Δείτε τις EΔΥEΘA

Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες και Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ. Δείτε τις EΔΥEΘA

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 6ΓΕΥ6-ΣΟΧ ΕΔΥΕΘΑ: 162:

β. «Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: Ψ2Μ86-967 ΕΔΥΕΘΑ: 163:

γ. «Κύρωση Πινάκων και Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς και διόρθωση Προεδρικού Διατάγματος» ΑΔΑ: ΨΑ276-5Δ4 ΕΔΥΕΘΑ: 164:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια