ΕΠΟΠ Πολεμικής Αεροπορίας: Τι είπε ο ΥΕΘΑ για την χορήγηση επιδόματος εκπαίδευσης και μετακίνησης

ΕΠΟΠ Πολεμικής Αεροπορίας: Τι είπε ο ΥΕΘΑ για την χορήγηση επιδόματος εκπαίδευσης και μετακίνησης

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος απάντησε, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Βασίλης Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης, με θέμα «τη χορήγηση επιδόματος εκπαίδευσης και μετακίνησης σε ΕΠΟΠ της Πολεμικής Αεροπορίας», λέγοντας αρχικά ότι αναφορικά με την αποζημίωση των υπόψη στελεχών, η διαδικασία πληρωμής βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης για την πλειονότητα των στελεχών ΕΠΟΠ (174 ατόμων εκ του συνόλου 230).

Ειδικότερα, η σχετική διαδικασία αναμένεται να περατωθεί, για το μεγαλύτερο μέρος αυτών εντός του τρέχοντος μηνός, για δε τους λοιπούς μέχρι τα μέσα του επομένου μήνα. Για τα 56 στελέχη που υπολείπονται, βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ήτοι τη βεβαίωση στρατολογικών μεταβολών για την περίοδο της εκπαίδευσής τους, η οποία εκδίδεται από τη Μονάδα που υποστηρίζει διοικητικά κάθε εκπαιδευτικό κέντρο και αποστέλλεται στη Μονάδα αρχικής υποδοχής (124 ΠΒΕ).

Η υπόψη βεβαίωση αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τον υπολογισμό του ύψους της σχετικής αποζημίωσης. Επίσης κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι, η εκπαίδευση των εν λόγω στελεχών ΕΠΟΠ πραγματοποιήθηκε σε διάφορες Μονάδες της ΠΑ και η χρονική διάρκεια εκπαίδευσης διέφερε από ειδικότητα σε ειδικότητα, ανερχόμενη σε έως και πέντε μήνες, γεγονός το οποίο επηρεάζει την αποζημίωση των δικαιούχων.

Σε κάθε περίπτωση, για την φιλοξενία των εκπαιδευομένων ΕΠΟΠ δόθηκε εντολή στα εκπαιδευτικά κέντρα να μεριμνήσουν για την παροχή στέγης, σε όσους το επιθυμούσαν, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, ενώ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξόφλησης, η ΠΑ έχει δώσει τη δυνατότητα στα εν λόγω στελέχη να λάβουν, από τη Μονάδα που υπηρετούν, προκαταβολή μέρους (έως 3/4) της αποζημίωσής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 16 του Π.Δ. 200/93 (Α΄75).

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια