Στρατός Ξηράς: Aυτοί είναι οι νέοι Συνταγματάρχες και Αντισυνταγματάρχες O-Σ (EΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Aυτοί είναι οι νέοι Συνταγματάρχες και Αντισυνταγματάρχες O-Σ (EΔΥΕΘΑ)

«Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 645Κ6-ΟΕΖ ΕΔΥΕΘΑ: 126/2022

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του ν. 3883/2010 σε Συνταγματάρχες κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Αντισυνταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 14-04-2022, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου παραμονής στον βαθμό:...

β. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Αντισυνταγματάρχες κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Ταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων της προαγωγής τους λογιζομένης από 14-04-2022, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου παραμονής στο βαθμό:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια