Τακτικές Κρίσεις και Προαγωγή Ανθυπασπιστών AΣΣY και EMΘ Στρατού Ξηράς-Δείτε το ΦΕΚ

Τακτικές Κρίσεις και Προαγωγή Ανθυπασπιστών AΣΣY και EMΘ Στρατού Ξηράς-Δείτε το ΦΕΚ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 2101/30.08.2022:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 17 Αυγούστου 2022 «Κύρωση Πινάκων Τακτικών Κρίσεων και Προαγωγή Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς» σύμφωνα με το ν.δ. 445/1974, το π.δ. 21/1991 και τον ν. 3883/2010 και με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.

1. Κυρώνεται ο πίνακας τακτικής ετήσιας κρίσης Ανθυπασπιστών Όπλων και Σωμάτων έτους 2022-2023, που συντάχθηκε από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού «3» (ΣΠΑΣ 3) σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν.δ. 445/1974, όπως παρακάτω:..

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 - 2023 α. ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΑΣΣΥ ΟΠΛΩΝ...

2. Προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.δ. 445/1974 και το άρθρο 69 του ν. 3883/2010, οι παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές που συμπλήρωσαν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή:...

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια