Πολεμικό Nαυτικό: Ποιοι Aξιωματικοί προάγονται-Δείτε το ΦEK

Πολεμικό Nαυτικό: Ποιοι Aξιωματικοί προάγονται-Δείτε το ΦEK

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 1808/29.07.2022:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 13.07.2022 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας:

1. Προάγονται στον βαθμό του Πλοιάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ.1400/1973 και των άρθρων 26 και 27 παρ. 3 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Αντιπλοίαρχοι, οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων (ΑΝΣΚ) σε τακτική κρίση έτους 2022-23 ως «Προακτέοι κατ’ εκλογή», σύμφωνα με την 6/Σ.6/16.03.2022 απόφαση, ως ακολούθως:...

2. Προάγονται στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973 και των άρθρων των 26 και 27 παρ. 3 του ν. 3883/2010, οι παρακάτω Πλωτάρχες, οι οποίοι κρίθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΠΑΝ) σε τακτική κρίση έτους 2022-23 ως «Προακτέοι κατ’ εκλογή», σύμφωνα με την υπό στοιχεία 4/Σ.4/08.04.2022 απόφασή του, ως ακολούθως:...

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια