Στρατός Ξηράς: Αποστρατεία - Προαγωγή ΕΜΘ Ανθστων. Δείτε τις EΔΥEΘA

Στρατός Ξηράς: Αποστρατεία - Προαγωγή ΕΜΘ Ανθστων. Δείτε τις EΔΥEΘA

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Αποστρατεία Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: ΩΣΒ06-Λ2Μ ΕΔΥΕΘΑ: 113/2022:

β. «Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων, Προαγωγή και Αποστρατεία Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: ΩΣ8Λ6-ΦΝΒ ΕΔΥΕΘΑ: 116/2022:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια