ΓEΣ: 2 Nέες Προκηρύξεις-Τι αφορούν-Δείτε τις ΕΔΥEΘA

ΓEΣ: 2 Nέες Προκηρύξεις-Τι αφορούν-Δείτε τις ΕΔΥEΘA

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Μονίμων Αξιωματικών Διερμηνέων του Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: ΩΑΦΨ6-0ΧΞ ΕΔΥΕΘΑ: 114/2022:

β. Προκήρυξη Κάλυψης Θέσεως «Υπασπιστή Διοίκησης» ΑΔΑ: 6Ψ2Α6-ΔΧ8 ΕΔΥΕΘΑ: 121/2022:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια