Επιτέλους το κατάλαβαν: Τροποποίηση συντελεστή ΕΒΕ για ΣΣΕ-ΣΝΔ-ΣΜΥ-ΣΜΥΝ - Δείτε το ΦΕΚ

Επιτέλους το κατάλαβαν: Τροποποίηση συντελεστή ΕΒΕ για ΣΣΕ-ΣΝΔ-ΣΜΥ-ΣΜΥΝ - Δείτε το ΦΕΚ

Μετά από 2 χρόνια καθυστέρησης των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία τουλάχιστον 300 ΚΕΝΩΝ θέσεων στις Στρατιωτικές Σχολές, κυρίως στη ΣΣΕ και κατ' επέκταση στο ΣΞ, τροποποιήθηκε ο συντελεστής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 4585/30.08.2022:

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας τροποποιείται ο συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) για την Εισαγωγή σε συγκεκριμένες Στρατιωτικές Σχολές (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΜΥ, ΣΜΥΝ) το ακαδ. έτος 2023-2024 και εφεξής:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/36604/Α5/31-3-2021 υπουργικής απόφασης «Kαθορισμός του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού.» (Β’ 1261), για το ακαδ. έτος 2023-2024 και εφεξής (ΦΕΚ 4585/30-8-2021)

Στον ΠΙΝΑΚΑ των ΣΧΟΛΩΝ της τροποποιούμενης απόφασης, τροποποιείται ο Συντελεστής ΕΒΕ Τμήματος για τις παρακάτω αναφερόμενες Σχολές ως ακολούθως:

Κλικ για μεγέθυνση:

Δείτε την απόφαση εδώ ή

στο παρακάτω σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια