Τρoπoπoιητική/Συμπληρωματική Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών 2022-23 - Τι αλλάζει

Τρoπoπoιητική/Συμπληρωματική Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών 2022-23 - Τι αλλάζει

«Τροποποιητική/Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) [Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Σχολή Ικάρων (ΣΙ), Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)], της Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) [Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)] ακαδημαϊκού έτους 2022 -23»

ΑΔΑ: ΩΧΝ96-ΦΧΤ ΕΔΥΕΘΑ: 37/ΓΕΕΘΑ

Η παρούσα τροποποιεί την κατανομή της Εγκυκλίου 33/2022 (Φ.337/12/369920/Σ.4820/15 Ιουν 22/ΓΕΕΘΑ/Β2):

α. Ως προς τον επιμερισμό των θέσεων των υποψηφίων για τη ΣΣΕ, αποδίδοντας στη γενική σειρά και τις ειδικές κατηγορίες της ΣΣΕ/ΟΠΛΑ και ΣΣΕ/ΣΩΜΑΤΑ, τις θέσεις που δεν καλύφθηκαν (43 θέσεις στα ΟΠΛΑ και 6 στα ΣΩΜΑΤΑ) των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας του Ν.1294/82 (Μόνιμοι Υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. Φ.337/10/365752/Σ.4087/16 Μαΐ 22 (ΦΕΚ 2541 Β΄ Μάιος 22) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β. Ως προς την απόδοση μίας (1) θέσης στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων του ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β του (β) σχετικού, για τα τμήματα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) και της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ).

Επιπρόσθετα κατανέμει τον αριθμό των υποψηφίων σπουδαστών της ΣΣΑΣ και της ΣΑΝ στους τρεις Κλάδους των ΕΔ, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 23.

Δείτε την σχετική προκήρυξη:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια