Αλλαγές στην αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης αστυνομικών-Δείτε το ΦΕΚ

Αλλαγές στην αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης αστυνομικών-Δείτε το ΦΕΚ

Από την 1-9-2022 καταργείται το ετήσιο ανώτατο όριο νυκτερινής απασχόλησης των (488) ωρών ανά δικαιούχο νυχτερινής εργασίας και αύξηση του ισχύοντος μηνιαίου πλαφόν των 48 ωρών, σε 64 πλέον ώρες

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3603/Β/8-7-2022) η Κοινή Υπουργική Απόφαση 8002/32/35-ιστ, με την τροποποίηση της ισχύουσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης των δικαιούχων, των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης ειδικής αποζημίωσης, ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης, που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (αστυνομικό προσωπικό, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς).

Αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης θα δικαιούνται από την 1-9-2022 και οι δόκιμοι των Σχολών Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυφυλάκων, καθώς και οι εκπαιδευόμενοι κατά την κατάταξή τους Ειδικοί Φρουροί κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης.

Με την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, στο εξής εναρμονίζεται το καθεστώς αποζημίωσης των αστυνομικών με τα ισχύοντα στα λοιπά Σώματα Ασφαλείας (Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και Πυροσβεστικό Σώμα).

Ειδικότερα:

Άρθρο 1
1. Το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 8000/32/233-α' από 16-3-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 1302), αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (αστυνομικό προσωπικό, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς), καθώς και στους δόκιμους των Σχολών Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης, χορηγείται ειδική αποζημίωση ανά ώρα νυκτερινής απασχόλησης, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. β' της παραγράφου Δ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α' 74) και προσδιορίζεται σε ώρες νυκτερινής απασχόλησης. Την ως άνω αποζημίωση δικαιούνται και οι εκπαιδευόμενοι κατά την κατάταξή τους Ειδικοί Φρουροί κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης».

2.α. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ειδική αποζημίωση ανά ώρα νυκτερινής απασχόλησης καταβάλλεται στους δικαιούχους του άρθρου 1, που εκτελούν νυκτερινή υπηρεσία».

β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 της ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι ώρες νυκτερινής απασχόλησης κατ' έτος (από 1/1 έως 31/12) δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 21.500.000 ώρες για τους δικαιούχους του άρθρου 1».

3.Η περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 3 της ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Στους δόκιμους των Σχολών Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και στους εκπαιδευόμενους κατά την κατάταξή τους Ειδικούς Φρουρούς, όταν δεν τελούν σε πρακτική εκπαίδευση, καθώς και στους εκπαιδευόμενους κατά την κατάταξή τους Συνοριακούς Φύλακες».

4. Το άρθρο 4 της ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ανώτατο μηνιαίο όριο ωρών νυκτερινής απασχόλησης για τους δικαιούχους του άρθρου 1 καθορίζεται ως εξής:

α. Στις εικοσιτέσσερις (24) ώρες για όσους, ως κύρια καθήκοντα, εκτελούν υπηρεσία της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 394/2001 (Α' 274), όπως τροποποιήθηκε.

β. Στις εξήντα τέσσερις (64) ώρες για τις λοιπές περιπτώσεις εκτέλεσης υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρετούντων σε επιτελικές υπηρεσίες που διατίθενται σε κυλιόμενο ωράριο εργασίας, ήτοι για τις υπηρεσίες αυτές που για κάθε 8 ώρες εργασίας ακολουθούν 24 ώρες ανάπαυσης».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1-9-2022.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια

  1. Για τις ένοπλες Δυνάμεις σιγή ιχθύος από το υπουργείο,για την αποζημίωση νυκτερινής απασχόλησης που είναι νόμος του κράτους από το 2017.Θα πάρετε την απάντηση στις εκλογές!!! Υπομονή!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Συγχαρητήρια στις ενώσεις της ΕΛΑΣ, δίκαια ότι πήραν. Οι δικές μας ενώσεις ΕΔ, εντελώς αδύναμες από ότι φαίνεται χωρίς επιρροές. Η δε κυβέρνηση όπου θέλει και όταν θέλει, ΑΜΕΣΑ σε ένα οποιοδήποτε ΦΕΚ κάνει τη δουλειά. Μεγάλη αδικία αλλά και γκάφα, εδώ και 5 χρόνια να μην δίνουν τα νυκτερινά στις ΕΔ. Νομίζουν ότι δεν τρέχει τίποτε αλλά το κόστος θα φανεί.....

    ΑπάντησηΔιαγραφή