ΓΕΣ: Οδηγίες Υπεύθυνων Δηλώσεων Τόπου Προτίμησης Στελεχών Έτους 2023 (ΕΓΓΡΑΦΟ)

ΓΕΣ: Οδηγίες Υπεύθυνων Δηλώσεων Τόπου Προτίμησης Στελεχών Έτους 2023 (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Η ΠΟΕΣ δημοσιοποίησε το παρακάτω έγγραφο του ΓΕΣ με θέμα: «Υπεύθυνες Δηλώσεις Τόπου Προτίμησης Στελεχών Έτους 2023»

Ειδικότερα:

Σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής υπεύθυνης δήλωσης «Τόπου προτίμησης» έτους 2023, θα διεξαχθεί μέσω της ιστοσελίδας του ΓΕΣ, από 01 μέχρι 15 Σεπ 22, για τα Στελέχη με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) που λήγει σε 0 έως 4 και από 16 μέχρι 30 Σεπ 22 για τα Στελέχη με ΑΦΜ που λήγει σε 5 έως 9.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Υπεύθυνης Δήλωσης Τόπου προτίμησης» είναι υποχρεωτική για το σύνολο των Στελεχών του ΣΞ, πλην των ανωτάτων Αξκών.

Πρόθεση του ΓΕΣ, είναι:

α. Η λήψη των δηλώσεων τόπων προτίμησης έτους 2023, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής.

β. Η επικαιροποίηση, με την καθολική συμμετοχή του προσωπικού, των ατομικών - οικογενειακών και μέρος των υπηρεσιακών στοιχείων των Στελεχών, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου Προσωπικού (ΕΣΕΠ), συμμετέχοντας στη διαδικασία μοριοδότησης.

γ. Η μείωση της γραφειοκρατίας, με την καταχώρηση και διαβίβαση στις αρμόδιες Δνσεις των δικαιολογητικών που αφορούν σε διόρθωση ατομικών και οικογενειακών τους στοιχείων, απευθείας από τα Στελέχη και αποκλειστικά δια μέσου της ηλεκτρονικής εφαρμογής τόπων προτίμησης.

Τα κυριότερα σημεία της αναβαθμισμένης διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής τόπων προτίμησης έτους 2023 είναι τα εξής:

α. Η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή τυχόν ειδικών αναφορών, θα γίνεται από τα Στελέχη απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

β. Για τους εκλεγμένους σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, θα δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία είναι εκλεγμένοι.

γ. Βελτίωση διαδικασίας δήλωσης:

(1) Συνυπηρέτησης μεταξύ διαζευγμένων Στελεχών, με ανήλικο τέκνο, που ανήκουν και οι 2 στις Ένοπλες Δυνάμεις.

(2) Στελεχών που επιμελούνται τέκνο που θα φοιτήσει στη Γ' Λυκείου.

δ. Τροποποίηση των δηλωθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών που αφορούν σε Στελέχη που έχουν υπηρετήσει και σε άλλο Κλάδο των ΕΔ, πριν την κατάταξή τους στο ΣΞ.

Ο χρονικός πίνακας ενεργειών των εμπλεκομένων Φορέων στις δηλώσεις τόπων προτίμησης, έχει όπως στο Παράρτημα «Α».

Οι ενέργειες των Στελεχών και του εμπλεκόμενου προσωπικού των Σχηματισμών - Συγκροτημάτων - Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων - Υπηρεσιών, έχουν όπως στο Παράρτημα «Β».

Τα συνήθη σφάλματα που έχουν διαπιστωθεί κατά τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων προηγούμενων ετών, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον, έχουν όπως στο Παράρτημα «Γ».

Μέσω της παρούσας ηλεκτρονικής εφαρμογής, παρέχεται στα Στελέχη η δυνατότητα να καταστήσουν άμεσα την Υπηρεσία κοινωνό όλων των θεμάτων που τους απασχολούν, αναφορικά με τη συνολική διαδικασία των μεταθέσεων, πλέον της διαδικασίας ιεραρχικής υποβολής έγγραφων αναφορών και φυσικής παρουσίας στην ιεραρχία του ΣΞ. Τυχόν παρέκκλιση από τα παραπάνω δε συνάδει με την στρατιωτική δεοντολογία και ταυτόχρονα συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.

Οι Δνσεις Ο-Σ, οφείλουν να διασταυρώσουν - επιβεβαιώσουν τα υποβληθέντα με τις Δηλώσεις τόπου προτίμησης στοιχεία στο ΕΣΕΠ βάσει των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Ολοκλήρωση διαδικασίας αυστηρά εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων. Οι δηλώσεις τόπων προτίμησης, που δε θα επιβεβαιωθούν με την παραπάνω διαδικασία, δε θα ληφθούν υπόψη στη μοριοδότηση.

Δείτε το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

3 Σχόλια

  1. Και που δηλώνουμε τρόπους προτίμησης, οι χαρτογιακάδες του ΓΕΣ κάνουν κάθε χρόνο τα δικά τους.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. .... και οι μεταθέσεις κοινοποιουνται τέλη Ιουνίου και τρέχει ο καθένας σε 15-20 μέρες να μαζέψει οικογένεια και σπίτι και να στρώσει νέο σπίτι στην νέα μονάδα. Αντί να γνωστοποιούνται αρχές η τέλη μαϊου το αργότερο.....

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Και γέλασαν και οι σεκιουριτάδες απέναντι από την Μεσογείων....

    ΑπάντησηΔιαγραφή