Στρατός Ξηράς: Ποιοι Μον. Υπξκοι προάγονται-Έκτάκτες Κρίσεις Υπξκων - Δείτε τις ΕΔΥΕΘΑ

Στρατός Ξηράς: Ποιοι Μον. Υπξκοι προάγονται-Έκτάκτες Κρίσεις Υπξκων - Δείτε τις ΕΔΥΕΘΑ

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Προαγωγές Μονίμων Υπαξιωματικών» ΑΔΑ: 6Μ9Ξ6-ΩΨΥ ΕΔΥΕΘΑ: 107/2022:

β. «Κύρωση Συμπληρωματικών Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων Υπαξιωματικών
για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022» ΑΔΑ: 9ΒΙΝ6-ΑΡΒ ΕΔΥΕΘΑ: 108/2022:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια