Κύρωση Πινάκων Κρίσεων-Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ - Δείτε τις ΕΔΥΕΘΑ

Κύρωση Πινάκων Κρίσεων-Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ - Δείτε τις ΕΔΥΕΘΑ

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Κύρωση Πινάκων και Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 6ΙΡΖ6-Ν9Μ ΕΔΥΕΘΑ: 104/2022:

β. «Κύρωση Πινάκων Κρίσεων Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: Ω3ΨΩ6-328 ΕΔΥΕΘΑ: 105/2022:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια