Στρατός Ξηράς: Αποστρατεία ΕΜΘ Ανθυπασπιστών και Ανάκληση ΠΔτων (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Αποστρατεία ΕΜΘ Ανθυπασπιστών και Ανάκληση ΠΔτων (ΕΔΥΕΘΑ)

«Αποστρατεία Εθελοντών Μακράς Θητείας
Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς και Ανάκληση Προεδρικών Διαταγμάτων»
ΑΔΑ: 6Β466-9Δ8 ΕΔΥΕΘΑ: 95/2022

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Θέτουμε σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό που φέρουν, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 39 του ν.δ. 445/1974 και του άρθρου 11 του π.δ 21/1991, τους παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια