Επιτέλους τυποποιείται ως ποινικό έγκλημα η «εκδικητική πορνογραφία»!!!

Επιτέλους τυποποιείται ως ποινικό έγκλημα η «εκδικητική πορνογραφία»!!!

Του Νικολάου Αθ. Μπλάνη Αντιστράτηγου Αστυνομίας ε.α.

1. Με διάταξη, που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (Ε.Ε) 2019/713 του Ε.Κ….», θεσπίζεται το έγκλημα της «εκδικητικής πορνογραφίας». Ειδικότερα, προστίθεται στον Ποινικό Κώδικα άρθρο 346 «Προσβολές της γενετήσιας ζωής», στο οποίο ορίζεται, ότι αυτό διαπράττει … «όποιος χωρίς δικαίωμα κοινολογεί σε τρίτο πρόσωπο ή αναρτά σε κοινή θέα, πραγματική, αλλοιωμένη ή σχεδιασμένη εικόνα ή κάθε είδους οπτικό ή οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο αποτυπώνεται μη δημόσια πράξη άλλου, που αφορά στη γενετήσια ζωή του». Μέχρι τώρα στα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας του Ελληνικού Π.Κ. αλλά και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές Χώρες δεν συμπεριλαμβάνονταν η «εκδικητική πορνογραφία».

2. Η πράξη τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος αν τελείται: α) με ανάρτηση στο διαδίκτυο ή σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης με αόριστο αριθμό αποδεκτών, β) από ενήλικο και αφορά σε ανήλικο, γ) σε βάρος νυν ή πρώην συζύγου ή συντρόφου του υπαιτίου ή σε βάρος προσώπου που συνοικεί με αυτόν ή έχει μαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας ή βρίσκεται υπό την επιμέλεια ή την προστασία του ή δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του, δ) με σκοπό να προσπορίσει ο υπαίτιος στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος. Προβλέπεται βαρύτερη ποινή αν κάποια από τις πράξεις αυτές οδήγησε το θύμα σε απόπειρα αυτοκτονίας ή αν η τελευταία οδήγησε στο θάνατο.

3. Με αφορμή την καταγγελία γυναίκας για τη δημοσίευση (από μέλος των «Ράδιο Αρβύλα») βίντεο και φωτογραφιών προσωπικών στιγμών σε ιστοσελίδες, χωρίς τη συναίνεσή της και το υφιστάμενο κενό (αφού μέχρι τώρα η εν λόγω πράξη από ποινικής πλευράς εντάσσεται στο νόμο για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων) στην ποινική αντιμετώπιση του φαινόμενου της «εκδικητικής πορνογραφίας» (γνωστού διεθνώς ως «revenge porn»), είχαμε προτείνει (βλ. άρθρο μας της 16-12-2021 με τίτλο: «Η «σεξουαλική κακοποίηση μέσω εικόνας» να ενταχθεί στα εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας»), την τυποποίηση του εγκλήματος της «μη συναινετικής δημιουργίας και διανομής ιδιωτικών σεξουαλικών εικόνων» με την ένταξή του στο κεφάλαιο των εγκλημάτων της γενετήσιας ελευθερίας. Ήδη από το 2015 είχε αρχίσει να επικρατεί διεθνώς ο όρος «σεξουαλική κακοποίηση μέσω εικόνας» (image based sexual abuse), επειδή θεωρήθηκε, ότι ο όρος «εκδικητική πορνογραφία», δεν εκφράζει τον χαρακτήρα και την έκταση της βλάβης που προκαλείται.

4. Κατά καιρούς υπήρξαν αρκετές γυναίκες, διάσημες ή μη, θύματα της εν λόγω πρακτικής από πρώην συντρόφους, συζύγους κ.λ.π. Στόχος της «χρήσης και διαδικτυακής ανάρτησης προσωπικών φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου» ήταν ιδίως η απειλή, εκβίαση, εκδίκηση και τελικά ο εξευτελισμός και η βλάβη του θύματος. Ελπίζουμε, ότι με την θετική πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης (όταν «ακούει» και δεν «εκτελεί» απλώς «συνδικαλιστικές»-συντεχνιακές επιθυμίες-αιτήματα), τα φαινόμενα αυτά θα περιοριστούν (αν δεν αποτραπούν) και τα θύματα θα βρίσκουν τη δικαίωσή τους!!!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια