Πολεμικό Ναυτικό: Τακτικές κρίσεις έτους 2022-23 Ανθστων Ειδικοτήτων-ΕΜΘ Ανθστων (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Πολεμικό Ναυτικό: Τακτικές κρίσεις έτους 2022-23 Ανθστων Ειδικοτήτων-ΕΜΘ Ανθστων (ΑΠΟΦΑΣΗ)

«Κύρωση πινάκων τακτικών κρίσεων έτους 2022-23 του Πολεμικού Ναυτικού»
ΑΔΑ: Ψ2ΜΔ6-2Η2

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 30 του ν.δ. 445/1974, τους παρακάτω πίνακες Ανθυπασπιστών που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΠΑΝ) με την 5/Σ.5/08-04-2022 απόφασή του:

α. Τακτικών κρίσεων έτους 2022-23, Ανθυπασπιστών Ειδικοτήτων:...
β. Τακτικών κρίσεων έτους 2022-23 Ανθυπασπιστών Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ):...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια