Δείτε ΕΔΥΕΘΑ με προαγωγές ΕΠΟΠ Ο-Σ Σ.Ξ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ
ΑΔΑ: 6ΜΠ16-Φ9Ξ ΕΔΥΕΘΑ: 85

1. Σας κοινοποιούμε:

α. Απόφαση του Δντή Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/5/613264/Σ.3763/13 Μαΐ 22 «Κύρωση Πίνακα Προαγωγών Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών Ετών 2021-2022».

β. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.32/ 2/615063/Σ.4112/25 Mαΐ 22 «Προαγωγή Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών Ετών 2021-2022».

γ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.32/ 3/615400/Σ.4185/27 Μαΐ 22 «Παραμένοντες στον Αυτό Βαθμό Επαγγελματίες Οπλίτες Λοχίες, Ετών 2021-2022».

δ. Απόφαση του Δντή Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/6/613263/Σ.3762/13 Μαΐ 22 «Κύρωση Πίνακα Προαγωγής Επαγγελματιών Οπλιτών Επιλοχιών Έτους 2022».

ε. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.6/3/615060/Σ.4109/25 Μαΐ 22 «Προαγωγή Επαγγελματιών Οπλιτών Επιλοχιών Έτους 2022».

Δείτε την σχετική ΕΔΥΕΘΑ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια