Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ)

Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ)

«Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΨΧΡΨ6-46Θ ΕΔΥΕΘΑ: 79/2022

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω αξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια