ΕΑΑΑ για Κρατήσεις 4% επί Εξοπλιστικών: Αν αισθανθούμε αδικία η αντίδρασή μας θα είναι «δυναμικά αεροπορική»

ΕΑΑΑ για Κρατήσεις 4% επί Εξοπλιστικών: Αν αισθανθούμε αδικία η αντίδρασή μας θα είναι «δυναμικά αεροπορική»

Δείτε παρακάτω τι αναφέρει επιστολή της ΕΑΑΑ προς ΥΕΘΑ-ΑΝΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κατανομή Πόρων Προερχομένων από την Κράτηση 4% επί των Εξοπλιστικών Προγραμμάτων των Τριών Όπλων των ΕΔ»:

Αξιότιμοι Κύριοι

1. Υπάρχουν τρία Μετοχικά Ταμεία (Μ.Τ). Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.), στο οποίο ανήκουν οι μερισματούχοι απόστρατοι του ΣΞ και οι μερισματούχοι αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το Μ.Τ.Σ. διαθέτει πολύ μεγάλη περιουσία. Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) στο οποίο ανήκουν οι μερισματούχοι του ΠΝ και οι μερισματούχοι του Λιμενικού Σώματος του Υπουργείο Ναυτιλίας. Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.) που είναι το νεότερο Ταμείο και το φτωχότερο, σε κινητή και ακίνητη περιουσία. Επίσης το Μ.Τ.Α. είναι το μοναδικό Μ.Τ. που οι μερισματούχοι του προέρχονται αποκλειστικά από την ΠΑ. Στο Μ.Τ.Σ. υπάρχουν σοβαρά προβλήματα αναλογικότητας στους ανταποδοτικούς πόρους μεταξύ των μελών του ΣΞ και της ΕΛ.ΑΣ. Στο Μ.Τ.Ν. δεν υπάρχουν προβλήματα αναλογικότητας στους ανταποδοτικούς πόρους μεταξύ των μελών του Λιμενικού Σώματος και του ΠΝ.

2. Τα Μ.Τ δημιουργήθηκαν με ξεχωριστό νομικό πλαίσιο και από την δημιουργία τους διοικούνται και λειτουργούν ως ανεξάρτητα ΝΠΔΔ και ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

3. Τα τελευταία χρόνια η ΕΑΑΣ προσπαθεί τη ζημία, που υφίσταται το Μ.Τ.Σ., από τη μειωμένη είσπραξη εισφορών από τους μερισματούχους της ΕΛ.ΑΣ αλλά και από την μη περικοπή μερίσματος και ΕΚΟΕΜΣ κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας, να την μοιραστεί με τα άλλα δύο ταμεία.

4. Επειδή η ΕΑΑΣ χωρίς να ενημερώσει τις ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ προώθησε έγγραφο, Φ.890/3/866/Σ62/14-4-2022, με τίτλο «Δίκαιη κατανομή των Πόρων Προερχομένων από την Κράτηση 4% επί των εξοπλιστικών προγραμμάτων ΕΔ» είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

α. Όλα τα μέλη του Μ.Τ.Σ. έπαιρναν και παίρνουν μεγαλύτερο Μέρισμα (μέρισμα συν ΕΚΟΜΣ) από τα μέλη των Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α., όλη την διάρκεια της οικονομικής κρίσης, χωρίς καμιά περικοπή.

β. Το 2010 επικαιροποιήθηκε η μελέτη βιωσιμότητας της Deloitte Business Solutions AE για το Μ.Τ.Σ. η οποία ανέφερε ότι για την επιβίωση του Μ.Τ.Σ. απαιτείται η απομάκρυνση των μελών της ΕΛ.ΑΣ.

γ. Το 2012 δημοσιεύεται ο φάκελος της οικονομικής επιθεώρησης για την κατάρρευση του Μ.Τ.Σ. που διενεργήθηκε από την ΓΔΟΣΥ του ΥΠΕΘΑ, ενώ τον Οκτώβριο του ιδίου έτους ο φάκελος πήγε στον εισαγγελέα. Διαπιστώθηκε ότι οι πρόεδροι του Μ.Τ.Σ. κάλυπταν το έλλειμμα από τα αποθεματικά του Ταμείου, το οποίο συνέχιζε την ίδια περίοδο, να δίνει μεγαλύτερο μέρισμα αν και είχε συσσωρευμένες ζημιές εκατομμυρίων ευρώ.

5. Η ΕΑΑΑ και η ΕΑΑΝ έδειξαν την αλληλεγγύη τους στην ΕΑΑΣ και στο Μ.Τ.Σ. και δεν αντέδρασαν όταν επιχορηγήθηκε το Μ.Τ.Σ. με 180 εκ. ευρώ (επί κυβερνήσεως κ. Αντώνη Σαμαρά, ΥΦΕΘΑ προερχόμενος από τον ΣΞ) από τον κρατικό Π/Υ, ενώ τα δύο ταμεία ( Μ.Τ.Α. και το Μ.Τ.Ν.) την ίδια περίοδο υπέστησαν τεράστιο κούρεμα από το P.S.I.

6. Οι μερισματούχοι του Μ.Τ.Α, λαμβάνουν λιγότερα (σύνολο μερίσματος και ΕΚΟΕΜΑ) από τους μερισματούχους του Μ.Τ.Σ. ακόμη και από τους μερισματούχους της ΕΛ.ΑΣ.

7. Αν και δεν επιθυμούμε να έλθουμε σε αντιδικία, ούτε να υπεισέλθουμε στα εσωτερικά του Μ.Τ.Σ. είμαστε υποχρεωμένοι, για την προστασία των συμφερόντων των μετόχων και μερισματούχων της ΠΑ, να σας αναφέρουμε ότι το Μ.Τ.Α. είναι το μικρότερο και το φτωχότερο ταμείο, πάντα είχε χρηστή διοίκηση, ουδέποτε έδωσε παροχές που δεν μπορούσε να στηρίξει οικονομικά με τους δικούς του πόρους, ουδέποτε έλαβε δάνειο και κρατική χρηματοδότηση, ουδέποτε υπερέβη τα έξοδα από τα έσοδα.

8. Για να καταστεί βιώσιμο το Μ.Τ.Α. περιέκοψε το μέρισμα κατά 46.30% και το ΕΚΟΕΜΑ κατά 65% και για μία δεκαετία οι μερισματούχοι του λάμβαναν το μικρότερο μέρισμα και ΕΚΟΕΜΑ από τα χορηγούμενα των Μ.Τ.Σ. και Μ.Τ.Ν. Επιπρόσθετα δεν αναγνωρίζει τις διοικητικές αποκαταστάσεις των δικαστηρίων, ώστε να επιβαρυνθεί με τα αναδρομικά στους δικαιωθέντες, καθόσον αυτό έχει προβλεφθεί στην νομοθεσία του Μ.Τ.Α. και δεν σταματά την παρακράτηση εισφορών στην 35ετία αλλά τις συνεχίζει μέχρι της αποστρατείας των μελών του.

9. Από πληροφόρηση που έχουμε η κυβέρνηση, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΝΥΠΟΙΚ) κ. Θ. Σκυλακάκη σχεδιάζει να ελαττώσει και να μοιράσει το 4% των κοινωνικών Πόρων από τα εξοπλιστικά προγράμματα της ΠΑ και του ΠΝ στα τρία Μετοχικά Ταμεία (4% για τα πρώτα 500.000.000, υπέρ του ΜΤ που εκτελεί τη προμήθεια και το 1% του υπολοίπου ποσού της προμήθειας, να διανεμηθεί δια 3 (τρία) στα 3 (τρία) Μετοχικά Ταμεία). Επίσης πληροφορηθήκαμε ότι προτείνει όπως το ποσοστό εσόδων από τα εξοπλιστικά της ΠΑ και του ΠΝ να μην υπερβαίνουν το μέσο όρο της πενταετίας (2016-2020) προσαυξημένο κατά 50% για το σύνολο των Ταμείων (μετοχικά και αλληλοβοήθειας). Σημειώνουμε ότι κατά την προαναφερόμενη πενταετία λόγω της οικονομικής κρίσης δεν υλοποιήθηκε κανένα εξοπλιστικό πρόγραμμα στην ΠΑ.

10. Υπάρχει το αμείλικτο ερώτημα. Πως ξαφνικά ετέθη το ερώτημα του μοιράσματος του 4%; Μήπως πάλι κάποιος θυμήθηκε περικοπές στις ΕΔ; Γιατί η πρόταση αυτή του κ. ΑΝΥΠΟΙΚ δεν βρήκε αντίσταση μέσα στο ΥΠΕΘΑ, από τους Αρχηγούς των ΓΕ, Α/ΓΕΕΘΑ, πολιτική ηγεσία; Μήπως η απόφαση είναι ειλημμένη και κάποιοι που το γνωρίζουν προσπαθούν από αυτή την απόφαση να «αρπάξουν» ότι απομένει από το 4%; Και το πλέον σημαντικό. Αφού ο κ. ΑΝΥΠΟΙΚ για οικονομικούς λόγους επιτυγχάνει την απομείωση του 4%, γιατί τα υπόλοιπα δεν δίνονται ΟΛΑ στο αντίστοιχο Ταμείο του όπλου που τρέχει το εξοπλιστικό πρόγραμμα και μοιράζονται; Μήπως το Μ.Τ.Σ. βρίσκεται πάλι σε επώδυνη θέση; Μήπως το Μ.Τ.Σ. με αφορμή τα δύο μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα της ΠΑ και του ΠΝ χρησιμοποιώντας την ΕΑΑΣ (με άρθρα σκληρής κριτικής, αναρτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα, με επιστολές και έγγραφα όπως το αναφερόμενο στην παράγραφο 4 του παρόντος που κοινοποιείται και στον κ. πρωθυπουργό) δρομολογεί τις επιδιώξεις του, μοίρασμα του 4% ή του όποιου ποσού προβάλλοντας υπερβολικές απαιτήσεις όπως «μοίρασμα» με γνώμονα τον αριθμό μελών της κάθε Ένωσης και ότι αρπάξουμε; Θεωρούμε ότι η συντονισμένη κίνηση Μ.Τ.Σ. και ΕΑΑΣ ξεκίνησε εκμεταλλευόμενοι την χρονική συγκυρία με Α/ΓΕΕΘΑ και ΥΦΕΘΑ προερχόμενοι από τον ΣΞ, με ότι αυτό σημαίνει στον επηρεασμό της απόφασης.

11. Η άποψη της ΕΑΑΑ είναι ότι ο πόρος που προέρχεται από την ΠΑ ανήκει στους μετόχους και μερισματούχους του Μ.Τ.Α που προέρχονται από την ΠΑ και σε αυτούς μόνο πρέπει να επιμερίζεται, καθόσον αυτοί αξιοποιούν και συντηρούν το υπόψη υλικό. Η πρότασή μας πριν την λήψη της όποιας απόφασης είναι να ζητηθούν από τα τρία Μ.Τ να δώσουν στοιχεία για τα ποσά του μερίσματος και ΕΚΟΕΜ που λάμβανε ένας Αντιστράτηγος και ένας Συνταγματάρχης και οι αντιστοίχου βαθμού για το ΠΝ και ΠΑ από το 2013 έως το 2020 καθώς και οι ισολογισμοί και απολογισμοί των τριών ΜΤ. Εκεί θα φανεί η διαφορά. Η «Δίκαιη» κατανομή πόρων απαιτεί η πολιτική ηγεσία να στραφεί και να κοιτάξει, αν οι μερισματούχοι των τριών Μ.Τ. επιδοτήθηκαν δίκαια στο παρελθόν. Η λέξη «Δίκαιη» που επικαλούνται οι συνάδελφοί μας της ΕΑΑΣ απαιτεί συναίνεση και των τριών Μ.Τ. και των τριών ΕΑΑ, που κατά την άποψή μας σημαίνει ίδιο ύψος μερισμάτων και ΕΚΟΕΜ για όλους.

12. Γνωρίζουμε ότι με την κίνηση αυτή του ΑΝΥΠΟΙΚ το πρώτο θιγόμενο Μ.Τ είναι αυτό της ΠΑ της οποίας σε εξέλιξη βρίσκεται το εξοπλιστικό πρόγραμμα των Rafale. Τα 15.000 περίπου μέλη της ΕΑΑΑ θεωρούν κατάφωρη την αδικία που πάει να γίνει για το Μ.Τ.Α. και την επιβίωσή του. Θα πρέπει όμως όλοι να γνωρίζουν ότι αν αισθανθούμε ότι μας καλύπτει η αδικία η αντίδρασή μας θα είναι «δυναμικά αεροπορική». Εκτιμούμε ότι όλα τα προαναφερόμενα θα εκτιμηθούν και η τελική απόφαση να είναι Δίκαιη.

ο πρόεδρος
Κων/νος Τζαβέλλας
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.

Δημοσίευση σχολίου

9 Σχόλια

 1. Γεγονός είναι ότι αποτελούν πολιτική απόφαση τα μεγάλα εξοπλιστικά.. άρα το ⁴% σε όλους είναι δίκαιο..
  Γεγονός είναι ότι τα ζητήματα χρηστης διαχείρισης δεν πρέπει να επιβαρύνουν τους άλλους αλλά τους διοικούντες.. αν όμως είναι πολιτική απόφαση τότε...
  Το θέμα είναι ότι το νέο στέλεχος σε 35 χρόνια θα πάρει....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η επιθετικότητα αυτή της ΕΑΑΣ θυμίζει άλλες εποχές ,δεν υπάρχει ομόφωνη απόφαση στο Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Απόστρατων, ούτε και τα Μετοχικά Ταμεία Ναυτικού και Αεροπορίας συμφωνούν με τις παραλογές απαιτήσεις της ΕΑΑΣ και του ΜΤΣ. Η ΕΑΑΣ θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ο Α.Ν 2141/39 του Μεταξά καταργήθηκε με τον ν 3981/59 . Επίσης θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ο νόμος 4494/17 άρθρο 35 επικαιροποιεί το νόμο 3981/59. Ο δε Αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ στην από 13 Μαι 2021 απάντηση πήγε λίγο ποιο πέρα και ανέφερε ότι <<Το 2012 το ΜΤΣ βρέθηκε σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, από ελλείμματα προηγούμενων ετών ύψους 338 εκ. ευρώ, τα οποία προήλθαν από ανισορροπία μεταξύ των εισπραττόμενων εισφορών και των χορηγούμενων μερισμάτων . Αλήθεια που βρίσκεται το θέμα της εξυγίανσης του ΜΤΣ που θα έπρεπε να είναι η πρώτη προτεραιότητα της ΕΑΑΣ .Το 2014 ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του. Η ζημιά του Ταμείου υπολογίσθηκε στα 450 εκατ. Οι κρατήσεις υπέρ των Μετοχικών Ταμείων, τα οποία είναι ανεξάρτητα και αυτόνομα ΝΠΔΔ, γίνονται σύμφωνα με τους προαναφερθέντες νόμους.
  Δεν θα πληρώσουν τα Μετοχικά Ταμεία Ναυτικού και Αεροπορίας την κακοδιαχείριση του ΜΤΣ, την αδυναμία εξυγίανσης και τις παράλογες απαιτήσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Έλεος με το ΜΤΣ και τους μερισματούχους της ΕΛ.ΑΣ. Αφού είμαστε γαλαντόμοι εμείς του Στρατού και θέλουμε να ταΐζουμε και την ΕΛ.ΑΣ. Που είναι το πρόβλημα δηλαδή? Που είναι το πρόβλημα με την μη εφαρμογή του νόμου που προβλέπει το διαχωρισμό του ΜΤΣ σε δύο ταμεία? Που είναι το πρόβλημα που έγιναν ήδη επιτροπές για να ξεπουληθεί ο ΕΚΟΕΜΣ στον ΕΦΚΑ? Ειλικρινά προσωπικά δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω βέβαια οι νομικοί - δικαστικοί αν θα δουν πρόβλημα γιατί προσωπικά λέω να τη μπουμπουνίσω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δηλαδή να ψοφήσει η κατσικα του γείτονα!! Φευ!! Μη ξεχνατε και το αλλο... Αν πιάσει φωτια το σπιτι του γείτονα περιμενε και το δικο σου!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εσείς μπορεί να μην θέλετε να αναμιχθείτε στα εσωτερικά του ΜΤΣ - αν και μεταξύ μας κάτι κάνετε - μήπως όμως άλλο ΜΤ αναρωτιέται που βρήκατε τα λεφτά για τις αυξήσεις?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ . ΟΜΩΣ , ΣΤΟ ΚΥΝΟΒΟΥΛΙΟ
  ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ (ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ-ΝΤΡΟΟΥΝΣ)
  ΟΠΟΤΕ ΔΩΡΟΝ ΑΔΩΡΟΝ (ΑΔΕΙΡΟΝ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Τι σημαίνει Αεροπορική δυναμική ρε γατακια??????
  Για πρωινό σας έχουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις.......
  Ξέρετε εσείς να προκαλέσετε αντίδραση?????? Για κουνήστε λίγο το κεφάλι σας......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καμια πορεια διαμαρτυριας ξερετε να κανετε, η θα σας κανει νταντα ο εκαστοτε υπουργος που ψηφισατε;

   Διαγραφή
 8. Έκανα στον εβρώ στη λυμνο στην Ξάνθη στο Βόλο στην Σάμο. Στο μεταναστευτικο στις πυρκαγιές στους σεισμους στις πλημμύρες σε αποχιονισεις σε αποστολές σε ασκήσεις σε σε σε ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή