Δικαστική Αστυνομία: Μια αντιπρόταση και σχέδιο διατάξεων (τροπολογία)!!!

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Του Νικολάου Αθ. Μπλάνη Αντιστράτηγου Αστυνομίας ε.α.

Προς τους Υπουργούς: α) Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα και β) Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο.

ΘΕΜΑ: Πρόταση σχεδίου διατάξεων για τη λειτουργία Δικαστικής Αστυνομίας (με την επιφύλαξη νομοτεχνικών διατυπώσεων).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο Σχέδιο Νόμου……………………………………………………………
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ως γνωστό το ζήτημα της Δικαστικής Αστυνομίας έχει τεθεί από την δεκαετία του 1980 πολλές φορές (τελευταία πριν την τρέχουσα στις 9-2-2015). Δικαστική Αστυνομία έχει «ιδρυθεί» με το άρθρο 36 του ν.2145/1993. Οι διατάξεις του όμως, γενικές και αόριστες, που παραπέμπουν σε κανονιστική ρύθμιση, δεν εφαρμόσθηκαν ποτέ. Προσπάθεια έγινε και το 2004-2005, όταν και συγκροτήθηκε Επιτροπή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά και πάλι δεν προχώρησε, γιατί το σχέδιο διατάξεων που καταρτίσθηκε περιείχε αντικρουόμενες ρυθμίσεις, σύγχυση αρμοδιοτήτων, τεράστια κενά κ.λ.π. Εξάλλου το δημοσιονομικό κόστος σύστασης ενός νέου Σώματος είναι τεράστιο.

2. Για το λόγο αυτό προτείνεται η σύσταση Γραφείου Εισαγγελέα στις μεγάλες Αστυνομικές Υπηρεσίας (παρόμοιο μοντέλο ισχύει στις Η.Π.Α.), που ασκούν αρμοδιότητες Δικαστικής Αστυνομίας, δηλ. καθήκοντα ανακριτικά (προκαταρκτική εξέταση και προανάκριση), όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 251 Κ.Π.Δ., με σκοπό τη "συλλογή και διατήρηση των αποδείξεων και προς εξασφάλιση των ιχνών του εγκλήματος". Αντί να ιδρύσουμε νέο Σώμα, θα τοποθετηθούν σε όλες τις Διευθύνσεις Αστυνομίας, Διευθύνσεις Ασφαλείας κ.λ.π. Εισαγγελικοί Λειτουργοί (με τη σύσταση του Γραφείου Εισαγγελέα), οι οποίοι, σε συνεργασία με τον κατά τόπο αρμόδιο Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, θα εποπτεύουν και θα διευθύνουν το προανακριτικό έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού των Δικαστηρίων και του Κ.Π.Δ.

3. Το μοντέλο αυτό ήδη λειτουργεί επιτυχώς στο Οργανωμένο Έγκλημα, στα Ναρκωτικά, στην Αντιτρομοκρατική κ.λ.π. Οι διατάξεις αυτές δε θίγονται. Αντί δηλαδή να διασπάσουμε την Αστυνομία με κίνδυνο να «υποβαθμίσουμε» τις Υπηρεσίες Ασφαλείας με την τεράστια και την καλύτερη διεθνώς γνώση, ικανότητα και εμπειρία, φέρνουμε πιο κοντά τις Εισαγγελικές Αρχές σε μια άμεση και ουσιαστική «διεύθυνση της προανάκρισης» και «εποπτεία και έλεγχο των αστυνομικών αρχών». Το δημοσιονομικό κόστος είναι ελάχιστο. Απαιτείται μόνο η πρόσληψη μικρού αριθμού Εισαγγελικών Λειτουργών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

4. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται όπως, στο ανωτέρω σχέδιο νόμου, συμπεριληφθεί διάταξη ως εξής:

«Άρθρο…..

Στο άρθρο 25 του ν. 1756/1988 (Α-35) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. α) Στις έδρες και εντός των Αστυνομικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων Αστυνομίας, Διευθύνσεων Ασφαλείας και άλλων μεγάλων Αστυνομικών Υπηρεσιών, που ασκούν αρμοδιότητες προκαταρκτικής εξέτασης και προανάκρισης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 251 Κ.Π.Δ., συστήνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, Γραφείο Εισαγγελέα για την διευκόλυνση άσκησης των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1, περ. γ΄και δ΄του παρόντος άρθρου, το οποίο λειτουργεί υπό τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Από την αστυνομική Υπηρεσία παρέχεται η αναγκαία υλικοτεχνική και γραμματειακή υποστήριξη, όπως καθορίζεται με την ίδια απόφαση. β) Υφιστάμενες ειδικές διατάξεις για τη διάθεση εισαγγελικών λειτουργών και εποπτεία Υπηρεσιών της Αστυνομίας δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν».

Αθήνα,11 Απριλίου 2022.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια