Ποιοι Ανθυπασπιστές και Αρχισμηνίες ΠΑ μετατάσσονται στο Σώμα των Αξιωματικών-Δείτε το ΦΕΚ

Ποιοι Ανθυπασπιστές και Αρχισμηνίες ΠΑ μετατάσσονται στο Σώμα των Αξιωματικών-Δείτε το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 931/18.04.2022:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 4-4-2022 κατόπιν προτάσεως του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας:

Μετατάσσονται για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του έτους 2020, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3δ(1), (3), (4), (5) και (6), 9 έως και 13 και 37 παρ. 2 του ν. 3883/2010, 18 του ν. 4407/2016 και τις υπ’ αρ. 78/28-5-2020 και 155/8-9-2021 αποφάσεις του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου/Ολομελείας, οι παρακάτω Ανθυπασπιστές και Αρχισμηνίες της Πολεμικής Αεροπορίας, στο Σώμα των Αξιωματικών και στον βαθμό του Ανθυποσμηναγού και στις ακόλουθες ειδικότητες, με την παρακάτω μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας:...

Οικονομικών:..., Εφοδιαστών:..., Διοικητικών:..., Μετεωρολόγου:..., Έρευνας Πληροφορικής:...

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια