Δείτε ΕΔΥΕΘΑ με Προαγωγές Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς

«Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων, Προαγωγή Ανθυπασπιστών Στρατού
Ξηράς και Ανάκληση Προεδρικού Διατάγματος»
ΑΔΑ: 66ΥΕ6-ΨΥΔ ΕΔΥΕΘΑ: 62/2022

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

2. Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 12 και 36 του ν.δ. 445/1974, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών (οργανικών) θέσεων σε Ανθυπολοχαγούς, τους Ανθυπασπιστές, όπως παρακάτω:...

β. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 36 του ν.δ. 445/1974, του άρθρου 11 του π.δ. 21/1991 και του άρθρου 69 του ν. 3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών (οργανικών) θέσεων σε Ανθυπολοχαγούς, τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Ανθυπασπιστές, όπως παρακάτω:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια