Έγγραφο ΓΕΣ: Κατευθύνσεις για την Περιοδική Υγειονομική Εξέταση (ΠΥΕ)

Έγγραφο ΓΕΣ: Κατευθύνσεις για την Περιοδική Υγειονομική Εξέταση (ΠΥΕ)

Σύμφωνα με το παρακάτω έγγραφο της ΔΥΓ/ΓΕΣ, που δημοσιοποίησε η ΠΟΕΣ, με θέμα περιοδική υγειονομική εξέταση (ΠΥΕ):

1. Σας γνωρίζουμε σε συνέχεια του (β) σχετικού, ότι με το (α) όμοιο καθορίζονται η υποχρέωση διενέργειας ΠΥΕ από τα στελέχη των ΕΔ και οι προβλεπόμενες διαδικασίες υλοποίησής της.

2. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 2 μέχρι 8 και 19 του Παραρτήματος «Α» του (α) σχετικού, επισημαίνονται τα παρακάτω:

α. Σε ΠΥΕ υποβάλλονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού:

(1) Μόνιμο Στρατιωτικό Προσωπικό

(2) Έφεδροι εξ απονομής Αξκοι.

β. Η ΠΥΕ θα πραγματοποιείται αρχικά μετά την κατάταξη του στελέχους στο Στρατό Ξηράς και στη συνέχεια κάθε δύο έτη μέχρι την ηλικία των 35 ετών. Μετά τη συμπλήρωση του 35ου έτους, θα γίνεται κάθε χρόνο.

γ. Υπεύθυνος για την τήρηση του προγράμματος είναι ο Διοικητής της Μονάδας.

δ. Υπεύθυνος για τη διενέργειά της, κατά τα προβλεπόμενα, ορίζεται ο/η ιατρός Μονάδας.

ε. Οι υπόλοιπες εξετάσεις διενεργούνται στα υγειονομικά κλιμάκια τα οποία έχουν τη δυνατότητα.

στ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχουν Στρατιωτικά Νοσοκομεία (Σ.Ν.) ή Μονάδες Υγειονομικού για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων εξετάσεων στην περιοχή του Σχηματισμού ή δεν είναι εύκολη η μετάβαση του προσωπικού σε αυτά, η περιοδική εξέταση γίνεται στα τοπικά Κρατικά Νοσοκομεία ή Ιδιωτικά εργαστήρια, μετά από εκτίμηση και έγκριση του Σχηματισμού με τις προϋποθέσεις του ισχύοντος π.δ. «Περί Υγειονομικής Περιθάλψεως των Στρατιωτικών και των Μελών Οικογενειών τους».

ζ. Σε περιπτώσεις αδυναμίας διενέργειας των αναγκαίων εξετάσεων στις Υγειονομικές Μονάδες των παρ. ε. και στ. του παρόντος, υφίσταται η δυνατότητα να γίνονται σε ΣΝ άλλων Φρουρών.

η. Η ΠΥΕ για τους υπηρετούντες στην περιοχή των Ν. Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας, γίνεται απαρέγκλιτα στο 414 ΣΝΕΝ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια