Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών (ΕΔΥΕΘΑ)

«Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 63ΚΘ6-ΖΑΣ ΕΔΥΕΘΑ: 61/2022

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Θέτουμε:

α. Σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ. 1400/1973, τους παρακάτω αξιωματικούς των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας:...

β. Σε αποστρατεία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4494/2017 και του άρθρου 34 του ν.δ.1400/1973 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω αξιωματικούς των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια