Ποιοι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων ΕΛ.ΑΣ. προάγονται-Δείτε το ΦΕΚ

Ποιοι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων ΕΛ.ΑΣ. προάγονται-Δείτε το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 755/01.04.2022:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 1 Απριλίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και της παρ. 5 του άρθρου 33 του π.δ. 24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10, της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 29 , της παρ. 1 του άρθρου 38 και της παρ. 1 του άρθρου 40 και του π.δ. 24/1997, στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, κατ’ εκλογή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια