Νέα ΚΥΑ για αποζημιώσεις-έξοδα στρατιωτικού προσωπικού που υπηρετεί στην Κύπρο-Τι αναφέρει

Νέα ΚΥΑ για αποζημιώσεις-έξοδα στρατιωτικού προσωπικού που υπηρετεί στην Κύπρο-Τι αναφέρει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.843/9/30881/Σ.6172/12-4-2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης και λοιπών εξόδων του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί στην Κύπρο» (Β΄ 1313)
ΑΔΑ: Ψ9436-Υ0Σ

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (ώρα 11:22:45 π.μ.) η κοινή απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεοδώρου Σκυλακάκη και του ΥΕΘΑ Νίκου Παναγιωτόπουλου με την οποία διευρύνονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν περικόπτεται η μηνιαία αποζημίωση του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.843/9/30881/Σ.6172/12-4-2018, η σχετική αποζημίωση δεν περικόπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Χορήγησης κανονικής άδειας (προϋπήρχε), άδειας απουσίας μικράς διάρκειας, συνήθους αναρρωτικής άδειας (προϋπήρχε), άδειας ακτινοπροστασίας, ειδικών αδειών ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ειδικής άδειας λόγω νοσημάτων τέκνων και οικείων και άδειας λόγω θανάτου συγγενικού προσωπικού.

β. Χορήγησης των λοιπών αδειών απουσίας με αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που προβλέπονται στην υπ’ αρ. Φ.400/34/292616/Σ.4753/31-8-2016 κοινή απόφαση του υπουργού και του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 2808) (σ.σ. «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων» και δεν συνεπάγονται διαγραφή του στελέχους από τη δύναμη της μονάδας όπου υπηρετεί, εφόσον η συνολική διάρκειά τους δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημερολογιακές ημέρες κατ’ έτος.

γ. Μετακίνησης στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαίδευση μέχρι τριάντα ημερολογιακές ημέρες κατ’ έτος (προϋπήρχε) και

δ. Νοσηλείας σε νοσηλευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της Κύπρου».

Η ισχύς της απόφασης (1ης Απριλίου 2022) αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια