Προαγωγή και αυτεπάγγελτη αποστρατεία Υποστρατήγων Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της ΕΛ.ΑΣ.

Με προεδρικό διάταγμα (ΑΔΑ: Ψ6ΧΑ46ΜΤΛΒ-159) που εκδόθηκε στην Αθήνα την 31 Μαρτίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 33 παρ.5 του π.δ.24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη:

Α. Προάγονται για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Υποστράτηγοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:

1. Μαυρόπουλος Λάζαρος του Ανάργυρου
2. Κανέλλος Γεώργιος του Χρήστου
3. Δούβαλης Γεώργιος του Δημητρίου

Β. Αποστρατεύονται οι κατωτέρω Υποστράτηγοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:

1. Καστάνης Γεώργιος του Νικολάου
2. Σανιδάς Παρασκευάς του Θεοδώρου
3. Ρουτζάκης Αντώνιος του Δημητρίου
4. Τζεφέρης Πέτρος του Μιχαήλ
5. Δασκαλάκης Εμμανουήλ του Νικολάου
6. Σκαρτσής Νικόλαος του Λεωνίδα
7. Παπαδόπουλος Λάμπρος του Παντελή

Γ. Αποστρατεύται ο Υποστράτηγος Ειδικών Καθηκόντων – Υγειονομικός - Ιατρός της Ελληνικής Αστυνομίας Μ α λ ε β ί τ η ς Ηλίας του Αθανασίου

Δ. Αποστρατεύται η Υποστράτηγος Ειδικών Καθηκόντων – Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας Μ η ν ι ά τ η Πηνελόπη του Σπυρίδωνα

Δείτε το Διάταγμα:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια