ΥΕΘΑ για Μεταθέσεις 2022: Δόθηκε δυνατότητα στο προσωπικό να τροποποιήσει την επιθυμία του υποβάλλοντας σχετική αναφορά

ΥΕΘΑ για Μεταθέσεις 2022: Δόθηκε δυνατότητα στο προσωπικό να τροποποιήσει την επιθυμία του υποβάλλοντας σχετική αναφορά

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Απόστολος Αβδελάς και Κωνσταντίνος Χήτας, με θέμα «Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις Έτους 2022» σας γνωρίζω ότι από το άρθρο 19 της νέας Υπουργικής Απόφασης, υπό στοιχεία Φ.411/12/362832/Σ.8977/26-11-2021 απόφαση ΥΕΘΑ (Β΄5700), προκύπτει ότι η ισχύς της, και άρα η παραγωγή των έννομων συνεπειών αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ, ήτοι την 8η Δεκεμβρίου 2021, χωρίς να προβλέπεται η ύπαρξη μεταβατικής διάταξης από το παλαιό στο νέο καθεστώς.

Ανεξάρτητα όμως από αυτό, τα Γενικά Επιτελεία, κατόπιν σχετικών κατευθύνσεων, έδωσαν τη δυνατότητα σε όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό, ακόμη και σε εκείνο το οποίο δεν ανήκει σε κατηγορία ειδικής μεταθετικότητας και δεν υπηρετεί υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησής του, να τροποποιήσει την επιθυμία του υποβάλλοντας τη σχετική αναφορά του απευθείας στον αρμόδιο φορέα.

Τέλος, σας γνωρίζουμε σε ό,τι αφορά στις μεταθέσεις του επόμενου έτους (2023), ότι δε διαφαίνεται η ανάγκη λήψης αντίστοιχης πρόνοιας, καθόσον τα στελέχη θα εκδηλώσουν την επιθυμία τους με την υποβολή δηλώσεων τόπων προτίμησης σε εύλογο χρόνο εντός του τρέχοντος έτους.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια