Προαγωγή στο βαθμό του Σημαιοφόρου Ανθυπασπιστών Υπηρεσιών και Τεχνών του ΠΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Προαγωγή στο βαθμό του Σημαιοφόρου Ανθυπασπιστών Υπηρεσιών και Τεχνών του ΠΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ)

«Κύρωση πινάκων οφειλόμενων τακτικών κρίσεων
ετών 2019-20, 2020-21, 2021-22 και
προαγωγή στο βαθμό του Σημαιοφόρου Ανθυπασπιστών
Υπηρεσιών και Τεχνών του Πολεμικού Ναυτικού»
ΑΔΑ: ΨΠΔΦ6-5ΦΕ

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Κυρώνουμε, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του ν.δ. 445/1974, τους παρακάτω πίνακες Ανθυπασπιστών που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΠΑΝ), με την υπ΄αριθ. 9/Σ.9/20-12-2021 απόφασή του:

β. Οφειλόμενων τακτικών κρίσεων έτους 2020-21, Ανθυπασπιστών Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) «Προακτέων κατ’ εκλογή»:...

γ. Οφειλόμενων τακτικών κρίσεων έτους 2021-22, Ανθυπασπιστών Ειδικοτήτων «Προακτέων κατ’ εκλογή»:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια