Προαγωγή στο βαθμό του Σημαιοφόρου Ανθυπασπιστών Υπηρεσιών και Τεχνών του ΠΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ)

«Κύρωση πινάκων οφειλόμενων τακτικών κρίσεων
ετών 2019-20, 2020-21, 2021-22 και
προαγωγή στο βαθμό του Σημαιοφόρου Ανθυπασπιστών
Υπηρεσιών και Τεχνών του Πολεμικού Ναυτικού»
ΑΔΑ: ΨΠΔΦ6-5ΦΕ

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Κυρώνουμε, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του ν.δ. 445/1974, τους παρακάτω πίνακες Ανθυπασπιστών που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΠΑΝ), με την υπ΄αριθ. 9/Σ.9/20-12-2021 απόφασή του:

β. Οφειλόμενων τακτικών κρίσεων έτους 2020-21, Ανθυπασπιστών Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) «Προακτέων κατ’ εκλογή»:...

γ. Οφειλόμενων τακτικών κρίσεων έτους 2021-22, Ανθυπασπιστών Ειδικοτήτων «Προακτέων κατ’ εκλογή»:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια