Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων Σωμάτων

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων Σωμάτων

 1.    Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Ταξιάρχων Σωμάτων έτους 2022-2023, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 46/Σ.6/2022 Πρακτικό του, ως εξής:

α.    Διατηρητέων Ταξιάρχων:

(1)    Τεχνικού Καλαματιανού Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου     ΑΜ:48033
(2)    Τεχνικού Καλαϊτζίδη Στυλιανού του Κωνσταντίνου    ΑΜ:48042
(3)    Τεχνικού Ουρουμίδη Γεωργίου του Δημητρίου    ΑΜ:48057
(4)    Εφοδιασμού Μεταφορών Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:46878
(5)    Εφοδιασμού Μεταφορών Σαπλαούρα Αθανασίου του Ιωάννη  ΑΜ:47449
(6)    Εφοδιασμού Μεταφορών Κίσσα Νικολάου του Αλεξάνδρου ΑΜ:47448
(7)    Εφοδιασμού Μεταφορών Τσαμίδη Νεκταρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47455
(8)    Εφοδιασμού Μεταφορών Πολίτη Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:48056
(9)    Υλικού Πολέμου Μαυρογένη  Ιωάννη του Γεωργίου    ΑΜ:47464
(10)    Υλικού Πολέμου Περρή Αρίστου του Παναγιώτη    ΑΜ:48041
(11)    Υλικού Πολέμου Ανδριώτη Ιωάννη του Πέτρου    ΑΜ:48043
(12)    Υλικού Πολέμου Κρητσωτάκη Μιχαήλ του Γεωργίου    ΑΜ:48653
(13)    Έρευνας Πληροφορικής Φραγκουλόπουλου Εμμανουήλ του Γεωργίου ΑΜ:46833
(14)    Έρευνας Πληροφορικής Μαλανδράκη Ιωάννη του Ευαγγέλου ΑΜ:47238
(15)    Έρευνας Πληροφορικής Κουβέλη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:47337
(16)    Υγειονομικού Ιατρών Μπάρκα Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46509
(17)    Υγειονομικού Ιατρών Καφαντόγια Αλκιβιάδη του Βασιλείου  ΑΜ:46586
(18)    Υγειονομικού Ιατρών Λιασκώνη Κωνσταντίνου του Αθανασίου ΑΜ:46588
(19)    Υγειονομικού Ιατρών Γκούβα Γεωργίου του Αθανασίου    ΑΜ:46589
(20)    Υγειονομικού Ιατρών Ψωμά Ευστρατίου του Φανουρίου  ΑΜ:46590
(21)    Οικονομικού Καδόγλου Αθανασίου του Ιωάννη    ΑΜ:46647
(22)    Οικονομικού Ράτσικα Γεωργίου του Αθανασίου    ΑΜ:47059

β.    Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του Ταξιάρχου Γεωγραφικού Καγιαδάκη Βαρδή του Γεωργίου ΑΜ:46212.

γ.    Ευδοκίμως τερματίσασας τη σταδιοδρομία της και προακτέα στο βαθμό του Υποστρατήγου σε αποστρατεία της Ταξιάρχου Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσομπανίδου Φανής του Ιωάννη ΑΜ:46012, η οποία διανύει τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής της.

2.    Προάγονται:

α.    Σε Υποστράτηγος, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και το άρθρο 91 του ν.3883/2010, ο Ταξίαρχος Καγιαδάκης Βαρδής του Γεωργίου ΑΜ:46212, ο οποίος κρίθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2022-2023 ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του και έχει κρίση διατηρητέου στο βαθμό του.

β.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 20 του ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010 σε Υποστράτηγος η Ταξίαρχος Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσομπανίδου Φανή του Ιωάννη ΑΜ:46012, η οποία διανύει τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής της και κρίθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2022-2023 ως ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της και προακτέα στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια