Τα «ψιλά γράμματα» στα νέα ενημερωτικά σημειώματα αποστράτων και οι κρυφές ανατροπές στις κρατήσεις συντάξεων

Τα «ψιλά γράμματα» στα νέα ενημερωτικά σημειώματα αποστράτων και οι κρυφές ανατροπές στις κρατήσεις συντάξεων

Αυξήσεις συντάξεων με μηδενισμό ή με σημαντικό κούρεμα της «προσωπικής διαφοράς» έβγαλε για 110.000 απόστρατους ο επανυπολογισμός συντάξεων με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του Νόμου 4670/2020 (νόμος Βρούτση) που αντικατέστησε τον υπολογισμό και επανυπολογισμό συντάξεων που προέβλεπαν τα ποσοστά αναπλήρωσης του Νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) από τα 30 έτη ασφάλισης και πάνω

ΠΗΓΗ: Ε.Τ. 28/03/2022 - ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ - kkatikos@e-typos.com - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.gr]

Οι αυξήσεις για τους παλαιούς πριν από το Νόμο 4387 συνταξιούχους, δηλαδή πριν από τον Μάιο του 2016, καταβάλλονται σε 5 ετήσιες δόσεις από Οκτώβριο 2019 ως και το 2024. Μέχρι τώρα έχουν πάρει τις 3 από τις 5 δόσεις της συνολικής αύξησης του επανυπολογισμού που αφορούν στα έτη 2019-2020, 2021 και 2022.

Οι νέοι από Μάιο 2016 και μετά απόστρατοι επειδή είχαν βγει με πολύ πιο χαμηλές συντάξεις από αυτές των παλαιοτέρων συναδέλφων τους πήραν την αύξηση του επανυπολογισμού ολόκληρη σε μία δόση.

Προσοχή: Επειδή οι παλαιοί απόστρατοι παίρνουν ένα μέρος της σύνταξης ως προσωπική διαφορά, για να προκύψει καθαρή αύξηση σύνταξης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά.

Για παράδειγμα:

Παλαιός απόστρατος (πριν από τον Μάιο του 2016) που είχε προσωπική διαφορά 100 ευρώ από τον επανυπολογισμό του Νόμου 4387 πήρε αύξηση 150 ευρώ στην ανταποδοτική σύνταξη με τον νέο επανυπολογισμό του Νόμου 4670. Η καθαρή αύξηση όμως που θα βάλει στην τσέπη θα είναι 50 ευρώ σε δόσεις των 10 ευρώ κάθε έτος ως το 2024, γιατί τα 100 ευρώ θα ισοφαρίσουν την προσωπική διαφορά.

Νέος απόστρατος (μετά τον Μάιο του 2016) που κέρδισε στον επανυπολογισμό της ανταποδοτικής του σύνταξης 150 ευρώ αύξηση, την πήρε ολόκληρη σε μία δόση.

Παλαιός απόστρατος (πριν τον Μάιο του 2016) που είχε προσωπική διαφορά 150 ευρώ από τον επανυπολογισμό του Νόμου 4387 και που πήρε αύξηση 80 ευρώ με τον νέο επανυπολογισμό του Νόμου 4670 θα έχει κούρεμα της «προσωπικής διαφοράς» κατά 80 ευρώ και θα του μείνει υπόλοιπο διαφοράς 70 ευρώ, που θα συμψηφιστεί με τις μελλοντικές αυξήσεις.

Φως στον επανυπολογισμό των συντάξεων των αποστράτων δίνουν τα νέα ενημερωτικά σημειώματα που εκδίδει ο ΕΦΚΑ με όλες τις λεπτομέρειες, αλλά και με τις κρυφές ανατροπές που έρχονται στις κρατήσεις των συνταξιούχων.

Μία από τις ανατροπές αυτές και ίσως η πιο σημαντική είναι ότι αυξάνονται οι κρατήσεις ΕΑΣ από 3% σε 6% επειδή μεγαλώνει η σύνταξη και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάνεται ένα μέρος από την αύξηση της σύνταξης που θα μπορούσε να μηδενίσει την προσωπική διαφορά.

Τα μυστικά στις επανυπολογισμένες συντάξεις των αποστράτων

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» αποκαλύπτει σήμερα 3 ενημερωτικά σημειώματα με τον επανυπολογισμό σύνταξης αποστράτων που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τον Μάιο του 2016.

Και στις τρεις έχει προκύψει σημαντική αύξηση ανταποδοτικής σύνταξης, αλλά ταυτόχρονα ανέβηκαν και οι κρατήσεις, με αποτέλεσμα στις δύο περιπτώσεις να έχει μείνει υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά και στην τρίτη να έχει μηδενιστεί η διαφορά, οπότε ένα μέρος της αύξησης πέρασε στην τσέπη.

1. Σύνταξη αποστράτου με κούρεμα προσωπικής διαφοράς κατά 77 ευρώ

(ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ 1). Σύνταξη αποστράτου με 36 χρόνια και 5 μήνες και συντάξιμες αποδοχές 2.681 ευρώ

Κλικ για μεγέθυνση:

H αρχική του σύνταξη (πρώτη στήλη, παλιό ποσό) ήταν 1.444,18 ευρώ πριν το φόρο.

Στον πρώτο επανυπολογισμό (Ν. 4387, δεύτερη στήλη) παίρνει ανταποδοτική σύνταξη 969,01 ευρώ και μαζί με τα 384 ευρώ της εθνικής βγάζει σύνολο 1.353,01 ευρώ. Έχει κράτηση υγειονομικής περίθαλψης 81,18 ευρώ και η σύνταξη προ φόρου βγαίνει στα 1.271,83 ευρώ. Σε σύγκριση με την παλιά, η νέα σύνταξη είναι μικρότερη κατά 172,35 ευρώ, που τα παίρνει ως προσωπική διαφορά, ώστε να έχει το ίδιο ποσό με την αρχική σύνταξη (1.271,83+172,35=1.444,18). Το τελικό πληρωτέο μετά το φόρο είναι 914,75 ευρώ.

Στον νέο επανυπολογισμό (Ν. 4670/2022, τρίτη στήλη), η ανταποδοτική σύνταξη ανεβαίνει στα 1.095,29 ευρώ και έχει αύξηση κατά 126,28 ευρώ από την ανταποδοτική του Νόμου 4387. Το νέο σύνολο μαζί με τα 384 ευρώ της εθνικής σύνταξης είναι 1.479,29 ευρώ. Όμως επειδή περνάει τα 1.400 ευρώ, έχει και κράτηση ΕΑΣ 44,18 ευρώ, ενώ η κράτηση ασθενείας ανεβαίνει στα 86,09 ευρώ. Το σύνολο κρατήσεων, από 81,18 ευρώ πριν, πάει τώρα στα 130,47 ευρώ. Στην ουσία, η κράτηση ΕΑΣ (-44,38 ευρώ) ροκανίζει την αύξηση. Η σύνταξη προ φόρου είναι 1.348,82 ευρώ. Σε σύγκριση με την αρχική, η σύνταξη με τον νέο επανυπολογισμό είναι μικρότερη κατά 95,36 ευρώ. Αυτή είναι και η νέα προσωπική διαφορά, που καταβάλλεται ώστε να μην αλλάξει το αρχικό ποσό (1.348,82+95,36=1.444,18). Το τελικό πληρωτέο μετά το φόρο είναι 914,75 ευρώ. Ουσιαστικά ο απόστρατος είχε κούρεμα στην προσωπική διαφορά κατά 77 ευρώ (172,35-95,36=76,99), τα οποία πέρασαν ως «λογιστική αύξηση» στη σύνταξη.

2. Σύνταξη απoστράτου με κούρεμα προσωπικής διαφοράς κατά 78,18 ευρώ

(ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ 2): Σύνταξη αποστράτου με συνολικό χρόνο 36 έτη και 3 μήνες και συντάξιμες αποδοχές 2.803 ευρώ

Κλικ για μεγέθυνση:

H αρχική του σύνταξη (πρώτη στήλη, παλιό ποσό) ήταν 1.474,07 ευρώ πριν το φόρο.

Στον πρώτο επανυπολογισμό (Ν. 4387, δεύτερη στήλη) παίρνει ανταποδοτική σύνταξη 1.004,79 ευρώ και μαζί με τα 384 ευρώ της εθνικής βγάζει σύνολο 1.388,79 ευρώ.

Έχει κράτηση υγειονομικής περίθαλψης 83,33 ευρώ.

Η σύνταξη προ φόρου βγαίνει στα 1.305,46 ευρώ και παίρνει ως προσωπική διαφορά 168,61 ευρώ ώστε να έχει το ίδιο ποσό με την αρχική σύνταξη (1.305,46+168,61=1.474,07).

Το τελικό πληρωτέο μετά το φόρο είναι 1.272,68 ευρώ.

Στον νέο επανυπολογισμό (Ν. 4670/2022, τρίτη στήλη), η ανταποδοτική σύνταξη ανεβαίνει στα 1.133,48 ευρώ και έχει αύξηση κατά 128,69 ευρώ από την ανταποδοτική του Νόμου 4387. Το νέο σύνολο μαζί με τα 384 ευρώ της εθνικής σύνταξης είναι 1.517,48 ευρώ.

Όμως επειδή περνάει τα 1.400 ευρώ, έχει και κράτηση ΕΑΣ 45,52 ευρώ που δεν είχε στον πρώτο επανυπολογισμό, ενώ η κράτηση ασθενείας ανεβαίνει στα 88,32 ευρώ.

Το σύνολο κρατήσεων, από 83,33 ευρώ πριν, πάει τώρα στα 133,84 ευρώ και η σύνταξη προ φόρου βγαίνει στα 1.383,64 ευρώ. Λόγω της αύξησης και παρά τις μεγαλύτερες κρατήσεις, η προσωπική διαφορά σε σχέση με την αρχική σύνταξη μειώθηκε στα 90,43 ευρώ. Ουσιαστικά ο απόστρατος είχε κούρεμα στην προσωπική διαφορά κατά 78,18 ευρώ (168,61-90,43=78,18), τα οποία πέρασαν ως «λογιστική αύξηση» στη σύνταξη. Λόγω ύπαρξης υπολοίπου προσωπικής διαφοράς, το τελικό πληρωτέο δεν αλλάζει μετά το φόρο και παραμένει στα 1.272,68 ευρώ.

3. Σύνταξη αποστράτου με καθαρή αύξηση 33 ευρώ και μηδενισμό προσωπικής διαφοράς 100 ευρώ

(ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ 3): Σύνταξη αποστράτου με συνολικό χρόνο 38 έτη και συντάξιμες αποδοχές 2.681 ευρώ

Κλικ για μεγέθυνση:

H αρχική του σύνταξη (πρώτη στήλη, παλιό ποσό) ήταν 1.415,49 ευρώ πριν το φόρο.

Στον πρώτο επανυπολογισμό (Ν. 4387, δεύτερη στήλη) παίρνει ανταποδοτική σύνταξη 1.045,96 ευρώ και μαζί με τα 384 ευρώ της εθνικής βγάζει σύνολο 1.429,96 ευρώ.

Έχει κράτηση ΕΑΣ 29,96 ευρώ και υγειονομικής περίθαλψης 84,00 ευρώ (σύνολο κρατήσεων 113,96 ευρώ).

Η σύνταξη προ φόρου βγαίνει στα 1.316 ευρώ και παίρνει ως προσωπική διαφορά 99,49 ευρώ, ώστε να έχει το ίδιο ποσό με την αρχική σύνταξη (1.316+99,49=1.415,49).

Το τελικό πληρωτέο μετά τον φόρο ήταν 1.224,66 ευρώ.

Στον νέο επανυπολογισμό (Ν. 4670/2022, τρίτη στήλη), η ανταποδοτική σύνταξη ανεβαίνει στα 1.204,42 ευρώ με αύξηση κατά 158,46 ευρώ από την ανταποδοτική του Νόμου 4387. Το νέο σύνολο μαζί με τα 384 ευρώ της εθνικής σύνταξης είναι 1.588,42 ευρώ. Η κράτηση ΕΑΣ ανεβαίνει στα 47,65 ευρώ και η κράτηση ασθένειας στα 92,45 ευρώ. Το σύνολο κρατήσεων πάει τώρα στα 140,10 ευρώ και η σύνταξη προ φόρου βγαίνει στα 1.448,32 ευρώ. Η νέα σύνταξη είναι μεγαλύτερη από την παλιά κατά 32,83 ευρώ (παλιά 1.415,49 ευρώ, καινούργια 1.448,32 ευρώ) και μηδενίζει την προσωπική διαφορά των 99,49 ευρώ!

Ο απόστρατος πήρε 14,40 ευρώ με τις τρεις πρώτες δόσεις της αύξησης και πλέον το νέο καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης μετά το φόρο είναι 1.238,59 ευρώ, ενώ πριν την αύξηση έπαιρνε 1.224,66 ευρώ. Το 2023 και 2024 θα πάρει υπόλοιπο αυξήσεων 18,43 ευρώ.

Δημοσίευση σχολίου

7 Σχόλια

 1. Συγνωμη κυριοι αλλα ειχαμε θετικη προσωπικη διαφορα 53 ευρω απο 2017 και με τον επανυπολογισμο πηγαμε σε ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 102 ΕΥΡΩ ΤΩΡΑ δηλ εχουμε λαβει 3 αυξησεις και επονται αλλες δυο.συνολικα 102 ευρω .Αυτο σημαινει μας αδικουσαν τοσα χρονια.
  ΤΟ ΓΡΑΦΟΥΜΕ να μην υπαρξουν γκρινιες γιατι μερχι τωρα πληρωναμε εκεινους με προσωπικη διαφορα 20-300 ευρω .
  Σε καθε περιπτωση να ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Ο Ν4093/2012 στα μερισματα και η ΕΑΣ ΤΩΡΑ οχι ...ερχονται ...αυξησεις αλλα το ....2023 δηλ ψηφιστε μας ....πρωτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οποιος ξαναψηφησει αυτο το τρισαθλιο μορφωμα της νδ θα ειναι αξιος της μοιρας του,αλλα οχι αμοιρος ευθυνων.

   Διαγραφή
 2. Το πρόβλημα με τον επανυπολογισμό της σύνταξης δέν είναι οι κρατήσεις, οι οποίες άλλωστε προβλέπονται από το νόμο ( η ΕΑΣ κρίθηκε αντισυνταγματική μέχρι την εφαρμογή του νόμου 4387/2016 και συνταγματική για το χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή του νόμου αυτού) . Το πρόβλημα είναι οι ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης καθώς και το ποσό της ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ απο το οποίο προκύπτει η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ. Συγκεκριμένα: Λαμβάνονται τα ποσά που προβλέπονται από το νόμο 4307/14 ενώ θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη τα ποσά του νόμου 3205/2003,όπως αυτός ίσχυε στις 31-7-2012,τα οποία είναι αυξημένα κατά 10% περίπου. Και τούτο γιατί για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως 31-12-2016 στα ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΑΝ ΠΛΗΡΩΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3205/2003 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 34 ΤΟΥ Π.Δ. 169/2007 ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ. Η ΕΑΑΣ ΑΚΟΥΕΙ;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Να επισημάνω μία διαφορά που υπάρχει στα ενημερωτικά ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ 1 και ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ 2 στην παραπάνω ανάρτηση είναι ,ότι ενώ είναι ..σχεδόν ΙΔΙΑ όλα τα ποσά και στα δύο ενημερωτικά έως το ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (1.574,65 στο -1-) και (1.607,91 στο -2-) μετά το μεν (-1-) ενημερωτικό έχει δύο ! κρατήσεις Υγειονομικής Περίθαλψης ,ενώ το μεν (-2-) έχει μία ! κράτηση Υγειονομικής Περίθαλψης .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. νεα ενημερωτικα,αναδρομικα,και οποια αλλη ορολογια εχουν μια και μονο ονομασια! ΚΛΕΜΕΝΑ λεγονται.πρωτεργατης ολων το δηθεν πατριωτικο κομμα της Ν.Δ. Αυτοι εβγαλαν περισσοτερο μισος εναντιον των στρατιωτικων,απο οτι οι διεθνιστες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ακριβως ετσι.Και υπαρχουν ακομα κατι κατσικογαμηδες που στηριζουν νδ,και ας τους εχουν αφαλοκοψει οικονομικα και οχι μονο.Ξυπνηστε και πραξτε οπως πρεπει.Μαυριστε τους αθλιους.

   Διαγραφή