Δείτε ΕΔΥΕΘΑ με Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Στρατού Ξηράς

Δείτε ΕΔΥΕΘΑ με Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Στρατού Ξηράς

«Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 90ΙΩ6-ΘΣΦ ΕΔΥΕΘΑ: 36/2022

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε:

γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή, τις παρακάτω Υπολοχαγούς Πεζικού, της προαγωγής τους λογιζομένης από 21-12-2021, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:...

δ. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4ε και 5δ του άρθρου 21 του ν.2439/1996 σε Υπολοχαγούς τους παρακάτω Ανθυπολοχαγούς Όπλων και Σωμάτων, οι οποίοι καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης και κρίθηκαν κατά τις κρίσεις έτους 2021-2022 ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», της προαγωγής τους λογιζομένης από 15-12-2021:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια