Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών και Αποστρατείες Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών και Αποστρατείες Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

«Κύρωση Πινάκων, Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών και
Αποστρατείες Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 6ΨΜ96-Β71 ΕΔΥΕΘΑ: 37/2022

Με πρόταση του Υπουργού και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

2. Προάγουμε:

β. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του ν.2439/1996 σε συνδυασμό με το άρθρο 91 του ν.3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή τους παρακάτω Λοχαγούς Όπλων:...

δ. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων σε Λοχαγoύς κατ’ εκλογή τους παρακάτω Υπολοχαγούς Όπλων και Σωμάτων:...

3. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια