Αδικίες στα Κριτηρία Μεταθέσεων Στελεχών ΕΔ-Τι ζητά από ΥΕΘΑ η ΠΟΜΕΝΣ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Αδικίες στα Κριτηρία Μεταθέσεων Στελεχών ΕΔ-Τι ζητά από ΥΕΘΑ η ΠΟΜΕΝΣ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, ε έγγραφό της προς ΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ. - Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ. - Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΝΤΑ., επανέρχεται για να αναδείξει τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με την έκδοση της νέας Υπουργικής Απόφασης του (β) σχετικού (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), που αφορά την Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων των Στελεχών όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, που συνδέεται με την μοριοδότηση του κάθε στελέχους και είναι άρρηκτα συσχετισμένη με τις τοποθετήσεις - μεταθέσεις των στελεχών οι οποίες διενεργούνται με βάση το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο και τις ισχύουσες πάγιες διαταγές.

Ο υπολογισμός και η μοριοδότηση των κριτηρίων των μεταθέσεων αφορά το σύνολο των ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας των στελεχών και στα πλαίσια της αξιοπρέπειας, της ισονομίας, του αισθήματος δικαίου και της συνεχής μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό διαπιστώθηκε ότι έχουν προκύψει τα παρακάτω θέματα τα οποία οφείλουν να εξεταστούν αμερόληπτα για να εξαλειφθούν οι όποιες διακρίσεις:

Συγκεκριμένα σύμφωνα µε την προσφάτως αναθεωρημένη Υπουργική Απόφαση του (β) όμοιου παρατηρούμε ότι:

α. Στελέχη του Σ.Ξ. που υπηρετούν στη Φρουρά Κιλκίς, λαμβάνουν για τα πρώτα τρία (3) έτη παραμονής τους 0,5 μόρια για κάθε έτος παραμονής και μετά την παρέλευση των τριών (3) ετών 0.15 μόρια για κάθε χρόνο παραμονής, σε σύγκριση με γειτονικούς νομούς οι οποίοι μοριοδοτούνται με αρκετά περισσότερα μόρια χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι:

(1) Ο Σχηματισμός της 71ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας, λόγω της φύσης και του ρόλου του, καλείται να συμμετάσχει µε το προσωπικό του σε µία ευρεία γκάμα επιχειρησιακών - εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, σε εθνικό και πολυεθνικό επίπεδο, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, τη διαρκή ετοιμότητα των στελεχών του, καθώς και το αξιόμαχο των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αποκομίζοντας τα ιδιαίτερα ευγενή σχόλια της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας, καθώς και τα εγκωμιαστικά σχόλια συµμάχων και τρίτων χωρών.

(2) Παράλληλα µε τις ανωτέρω υποχρεώσεις, το προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, στο πλαίσιο των μέτρων επιτήρησης και ασφάλειας των συνόρων για την αντιμετώπιση των µμεταναστευτικών ροών, παρέχει αποφασιστική συνδρομή στην Ελληνική Αστυνομία, συμμετέχοντας σε µικτές δράσεις αποτροπής και αντιμετώπισης προσπαθειών παράνοµης εισόδου μεταναστών και προσφύγων στην περιοχή του Έβρου.

(3) Οι ανωτέρω ιδιαιτερότητες είχανε επισημανθεί από την ΠΟΜΕΝΣ και κοινοποιήθηκαν έγκαιρα στην Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία από την 21 Απριλίου 2021, μήνες πριν την έκδοση της νέας Υπουργικής Απόφασης του (β) όμοιου προκειμένου να ληφθούν υπ' όψη σε πιθανή τροποποίηση - επικαιροποίηση της Υπουργικής Απόφασης Παραµετροποίησης Κριτηρίων Μεταθέσεων των Στελεχών στο μέλλον.

β. Από την άμεση εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης από το 2022 στα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ «τιμωρούνται» με μεγάλη μείωση μορίων (από 8-6 το μήνα σε 0,25) τα στελέχη που επιθυμούν να παραμείνουν στα ακριτικά νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Καστελόριζο, Σύμη και Τήλο) για ένα επιπλέον έτος, καθώς δε λαμβάνεται υπ όψη ότι:

(1) Τα στελέχη που διανύουν τον 3ο χρόνο παραμονής τους στα νησιά Καστελόριζο, Σύμη και Τήλο κατόπιν δικής τους επιθυμίας αδικούνται καθώς η αίτηση τους για παραμονή πλέον των 2 ετών στα υπόψη νησιά, έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2020 κατά την διαδικασία υποβολής Φρουρών Προτίμησης λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη Υπουργική Απόφαση Παραµετροποίησης Κριτηρίων Μεταθέσεων των Στελεχών που ήταν σε ισχύ, όπου τα στελέχη ελάμβαναν 8-6 μόρια κάθε μήνα και για το 3ο έτος στα προαναφερθέντα νησιά.

(2) Τονίζεται επίσης ότι η πλειοψηφία των στελεχών που υπηρετούν σε αυτά τα ακριτικά νησιά δεν είναι τόπος καταγωγής τους και επομένως η όποια επιλογή τους να υπηρετήσουν εκεί για ένα επιπλέον έτος, έγινε αυστηρά με γνώμονα την συλλογή των περισσότερο δυνατόν μορίων.

γ. Στη νέα Υπουργική Απόφαση, στο τμήμα των Κοινωνικών Κριτηρίων - Οικογενειακής Κατάστασης, διαπιστώνεται ότι οι διαζευγμένοι γονείς, ανεξαρτήτως κλάδου, που δεν έχουν την «επιμέλεια» των τέκνων τους, δεν λαμβάνουν μόρια για αυτά, αδικία που η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ με σχετικό έγγραφο της την 18 Φεβρουαρίου 2021 είχε επισημάνει για την αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση πού ήταν τότε σε ισχύ, καλώντας την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την εξάλειψη αυτής της αδικίας.

δ. Η μη μοριοδότηση των διαζευγμένων στελεχών για τα τέκνα τους, επί των οποίων δεν έχουν την «επιμέλεια», καθίσταται άδικη και για τους εξής επιπλέον λόγους:

(1) Η πλειοψηφία των διαζευγμένων στελεχών, που δεν έχουν την «επιμέλεια» των τέκνων τους, τα έχουν ασφαλισμένα για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, στην μερίδα τους, με τις αντίστοιχες προβλεπόμενες κρατήσεις.

(2) Σε όλα τα στελέχη, ανεξάρτητα αν έχουν την «επιμέλεια» ή όχι των τέκνων τους, παρακρατείτε το ΒΟΕΑ (Βοήθημα Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας).

(3) Όλα τα στελέχη που δεν έχουν την «επιμέλεια» των τέκνων τους πληρώνουν διατροφή.

ε. Στα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ διαπιστώσαμε προς μεγάλη μας έκπληξη ότι ενώ πολύ ορθά προστέθηκε η Κύμη Ευβοίας στις Φρουρές Κατηγορίας «ΙΙβ» με τα στελέχη να λαμβάνουν 3 μόρια το μήνα, υπήρξε αλλαγή Κατηγορίας για τις λοιπές Φρουρές της Εύβοιας με την μεταφορά τους από την Κατηγορία «ΙΙΙ» (2,5 μόρια το μήνα) στην Κατηγορία «ΙV» (0,5 μόρια το μήνα) με αποτέλεσμα τα στελέχη που υπηρετούν στην Φρουρά της νήσου Σκύρου να λαμβάνουν 0,5 μόρια το μήνα.

στ. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών Π.ΟΜ.Ε.Ν.Σ., με σχετικό έγγραφο της την 21 Ιανουαρίου 2021, κατόπιν εγγράφου της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ, σας είχε μεταφέρει την έντονη δυσαρέσκεια των στρατιωτικών του Στρατού Ξηράς που υπηρετούν στη Νήσο Σκύρο, καθώς παρά το γεγονός ότι υπάγεται στις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α, συγκαταλέγεται στις γεωγραφικές περιοχές με ιδιόμορφα χαρακτηριστικά για την λήψη του μηνιαίου επιδόματος παραμεθορίου και κατατάσσεται στις παραμεθόριες περιοχές, τα στελέχη ελάμβαναν με την προηγούμενη Υπουργική Απόφαση λιγότερα μόρια ανά μήνα από άλλες Φρουρές (2,5).

Κατόπιν όλων των παραπάνω και προκειμένου να αποκατασταθούν οι αδικίες στην μοριοδότηση των στρατιωτικών που προαναφέρθηκαν, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. προτείνει:

α. Την τροποποίηση του (β) σχετικού και την αύξηση της µοριοδότησης στις Φρουρές του Νομού Κιλκίς, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξημένες επιχειρησιακές και υπηρεσιακές ανάγκες των Μονάδων του Νομού Κιλκίς, πρωτίστως λόγω της ιδιαίτερης αποστολής της 71ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας, καθώς και τα αντικειμενικά κριτήρια που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3883/10, δεν αντικατοπτρίζονται στην ανωτέρω µοριοδότηση, καθιστώντας την αποτρεπτικό παράγοντα δήλωσης επιθυμίας παραμονής ή μετάθεσης στις Φρουρές του Νομού.

β. Μεταβατική περίοδο ενός έτους στην εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης για την Παραμετροποίηση των Κριτήριων Μεταθέσεων, για όλα τα στελέχη που ήδη υπηρετούν κατόπιν επιθυμίας τους για 3ο χρόνο στα ακριτικά νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Καστελόριζο, Σύμη και Τήλο) λαμβάνοντας 6-8 μόρια/μήνα που προέβλεπε η προηγούμενη Υπουργική Απόφαση με βάση την οποία ζήτησαν την παραμονή τους.

γ. Ίδιο αριθμό μορίων για όλους τους γονείς χωρίς κανένα διαχωρισμό, ανεξάρτητα από το αν είναι διαζευγμένοι ή όχι με ή χωρίς την επιμέλεια των τέκνων τους, καθώς η μοριοδότηση ενός διαζευγμένου στελέχους για τα τέκνα του, δεν πρέπει να γίνεται υπό την προϋπόθεση της «επιμέλειας» αυτών, καθόσον δεν παύουν να είναι τέκνα του και δεν παύουν οι υποχρεώσεις του απέναντι σε αυτά καθώς και οι οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι της Υπηρεσίας (καταβολής κρατήσεων).

δ. Ένταξη Φρουράς της Νήσου Σκύρου στις Φρουρές Κατηγορίας «ΙΙ» από Κατηγορίας «ΙV», όπου τα στελέχη θα λαμβάνουν 4 μόρια/μήνα από 0,5 μόρια το μήνα με την νέα Υπουργική Απόφαση, καθώς η Νήσος Σκύρος έχει χαρακτηριστεί με νόμο προβληματική περιοχή Κατηγορίας Α, δεν αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό και καθιστά δυσμενή τη διαβίωση των στελεχών και των οικογενειών τους λόγω του μικρού αριθμού κατοίκων (κάτω των τριών χιλιάδων), και των μειωμένων δρομολογίων των μέσων μεταφοράς σε συνάρτηση με τις καιρικές και κλιματολογικές συνθήκες.

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι με το (δ) σχετικό έγγραφό μας σας έχουμε υποβάλλει τεκμηριωμένες προτάσεις για σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από την άμεση εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης του (β) όμοιου από το 2022 για τα στελέχη που υπηρετούν σε Φρουρές Κατηγορίας «Ι» αλλά και σε στελέχη συζευγμένα με πρόσωπο Κυπριακής Ιθαγένειας.

Το σχετικό έγγραφο της ΠΟΜΕΝΣ ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

8 Σχόλια

 1. Εκεί στην ΠΟΜΕΝΣ ζητήστε να βαθμολογείτε ο δκτης από τους υφιστάμενους του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εσεις εκει στις "συνδικαλιστικες ενωσεις", αλήθεια πιστευετε οτι ενδιαφέρονται οι τιτανομεγιστοι της Μεσογείων και οι υπουργοί υφυπουργοί κλπ για το προφανες, το δικαιο, το φυσιολογικό, το κανονικο;
  Δεν εχετε παρει μυρωδια την πολυδιαφημισμένη κανονικοτητα του κυβερνώντος κόμματος;;;;
  Δλδ αλήθεια τωρα νομιζετε οτι ολοι αυτοι, ασχολούνται με τα καθημερινά οικονομικα κοινωνικα υγειονομικα διοικητικα προβλήματα των στρατιωτικών;;;;
  Αληθεια;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Χμμμ, τι θυμήθηκα τώρα, κάτι που αφορά το θέμα αλλά και τις τραγικές καταστάσεις που ζούμε αυτήν την περίοδο....είναι Σεπτέμβριος 2016 και ο τότε διοικητής του σχηματισμού, ο μετέπειτα παντελώς άχρηστος, ως αρχηγός των αιχμαλώτων πολέμου στην ειρήνη, των άσκοπων και δαπανηρών μετακινήσεων διευθύνσεων και προσωπικού (γιατί μήπως τα πλήρωνε από την τσέπη του;) και υφεθα του 1.000.000 σέλφις και αλλων τόσων ανούσιων δημοσιεύσεων, των δικτύων περισυλλογής ελαιοκάρπων και δυνητικά παράνομων κολυμβητών και γενικά άλλων καινών σαχλαμάρων, με το γνωστό ύφος του υποτελή ραγιά (προς τους ισχυρότερους) παρουσιάζει το περίπτερο των ΕΔ σε κάτι μπαοκτσίδες, και κάπου εκεί μια τότε "ταγματαρχούλα" πετάγεται, προφανώς κατόπιν εντολής του άχρηστου και με στεντόρεια φωνουλα επαρχιώτισας μανάβισας ακούγεται στο γνωστό κλιπ που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο να λέει "είμαι και εγώ μπάοκ κε πρόεδρε" και νομίζω λίγο αργότερα πήρε μετάθεση εις τα εξωτερικά. Να λοιπόν μερικά από τα αδιάβλητα και επαγγελματικά κριτήρια μεταθέσεων των αρίστων και των καλυτεροτερων. Ρε τι θυμόμαστε τέτοιους καιρούς. Αν πιστεύει κάποιος ότι θα αλλάξει κάτι, ας γυρίσει καλύτερα πλευρό και να συνεχίζει να κοιμάται τον ύπνο του καημένου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. εσένα σε έφαγε ο μπάοκ και πήρες τον μπ@@λο

   Διαγραφή
  2. Κάθε λίγο και λιγάκι απαντά ο Υπουργός: "...χορηγεί επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας σε ένδειξη αναγνώρισης της ιδιαιτέρας φύσεως των καθηκόντων και της απασχολήσεώς τους χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν αυτού".
   Τότε γιατί οι δικοί σου εκεί κάτω να παίρνουν παραπάνω μόρια θείο;

   Διαγραφή
 4. Το παραμυθι αυτο κραταει πολλες δεκαετιες και συνεχιζετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή