Σημαντικό: Ενημέρωση για την νυκτερινή αποζημίωση στελεχών ΕΔ

Σημαντικό: Ενημέρωση για την νυκτερινή αποζημίωση στελεχών ΕΔ

Παραθέτουμε κείμενο του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ (ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ) & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ σχετικά με την νυκτερινή αποζημίωση στελεχών ΕΔ - Στάλθηκε με email στο ιστολόγιό μας staratalogia.gr:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 127 παρ. Δ περ. β’ ν. 4472/2017

Με το άρθρο 127 παρ.Δ περ. β’ του ν.4472/2017 προβλέφθηκε για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες, η χορήγηση ειδικής αποζημίωσης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2,77 € ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης.

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ο καθορισμός του ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ενώ για το διάστημα μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ προβλέφθηκε μόνο για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας ότι εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων.

Ήδη για τα σώματα ασφαλείας, εκδόθηκαν οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις από το 2018. Στη συνέχεια την 31-12-2019 δημοσιεύθηκε υπουργική απόφαση με την οποία αυξήθηκε το ανώτατο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης για το Αστυνομικό Προσωπικό, τους Συνοριακούς Φύλακες και τους Ειδικούς Φρουρούς για το έτος 2019 κατά 1.150.000 ώρες και τέλος την 16-12-2021 με άλλη υπουργική απόφαση το ανώτατο όριο αυξήθηκε για το ίδιο ως άνω προσωπικό, αποκλειστικά για το έτος 2021, κατά 2.000.000 ώρες. Αντίθετα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εκκρεμεί ακόμη η έκδοσή της οικείας υπουργικής απόφασης, ενώ έχουν παρέλθει πέντε έτη από την νομοθέτηση του ανωτέρω νόμου.

Κατά της ανωτέρω παράλειψης έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 127 παρ. Δ περ. β’ ν. 4472/2017ν αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ήδη εκκρεμεί αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικράτειας.

Ωστόσο για να κατοχυρωθεί η αξίωσή των στελεχών για τα προηγούμενα έτη (2020-2021), για τις νυχτερινές ώρες που απασχοληθήκαν και για τις οποίες δεν έλαβαν την ειδική αποζημίωση του άρθρου 127 παρ. Δ περ. β’ του Ν.4472/2017 είτε το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων, είναι δυνατή η άσκηση αγωγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και μάλιστα με ομαδικές αγωγές.

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια

  1. Θα τα πούμε στις εκλογές. Έχετε να φάτε τέτοιο μαύρο που δεν θα το πιστεύεται. Δεν θα βρείτε ούτε την ψήφο σας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Έχει βγει δικαστική τελεσίδικη απόφαση και η νέα δικτατορία δεν την εκτελεί.Μας γράφουν κανονικά και θα τους γράψουμε κανονικότατα στις εκλογές. Επίσης για να το γνωρίζουν πλέον θα κινηθούμε με μυνησεις κατά φυσικών πλέον προσώπων που δεν εκτελούν τις δικαστικές αποφάσεις. Θα πάει κόσμος φυλακή. Εδώ είμαστε λαμογια....

    ΑπάντησηΔιαγραφή