Απάντηση Θεοδωρικάκου για χορήγηση συνόλου του ΒΟΕΑ και πληρωμή οδοιπορικών στους αστυνομικούς

Απάντηση Θεοδωρικάκου για χορήγηση συνόλου του ΒΟΕΑ και πληρωμή οδοιπορικών στους αστυνομικούς

ΦΩΤΟ: 10.10.21 - Επίσκεψη στον Έβρο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, συνοδευόμενου από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Μιχάλη Καραμαλάκη - Πηγή: ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ.

Η ΠΟΑΣΥ με επιστολή της ζητά την κατάθεση σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων για την άμεση προώθηση και επίλυση επειγόντων ζητημάτων που τους αφορούν όπως, η άμεση χορήγηση του συνόλου του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), η εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή οδοιπορικών εξόδων έτους 2020 για τις μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού, και αιτείται απαντήσεων-Τι απαντά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Απάντηση στην από 20-12-2021 με αριθμό 822 Αναφορά του Βουλευτή κ. Γ. ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αναγνωρίζοντας την ουσιαστική και επίπονη προσπάθεια που καταβάλλει το προσωπικό, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αναλαμβάνουν κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για την προστασία των εργασιακών και λοιπών δικαιωμάτων του, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Καταβολή ΒΟΕΑ στους αστυνομικούς: Τι απάντησαν Παναγιωτόπουλος και Θεοδωρικάκος

Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζεται ότι για την τροπολογία νόμου σχετικά με τον καθορισμό του μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού για τους μερισματούχους από 01-01-2017 και εντεύθεν, καθώς και τη χορήγηση Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας στους δικαιούχους, το Υπουργείο μας έχει ήδη αποστείλει τις προτάσεις/ απόψεις του, ως προς την κατάρτιση της τελικής διάταξης, στο επισπεύδον Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Αναφορικά δε με τα θέματα εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, επισημαίνεται ότι αυτά ρυθμίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 4873/ 2021 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 248), σύμφωνα με το οποίο, οι δαπάνες μετακινήσεων και οδοιπορικών εξόδων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών, μισθωμάτων και έργων των Ειδικών Φορέων του Υπουργείου μας, που διαχειρίζεται η Ελληνική Αστυνομία και πραγματοποιήθηκαν από την 01-01-2020 μέχρι τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου (16-12-2021), λογίζονται νόμιμες και κανονικές -κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, τηρουμένων των διατάξεων περί παραγραφής- και μπορούν να αναληφθούν, να εκκαθαρισθούν και να πληρωθούν μέχρι την 31-12-2021, σε βάρος των οικείων πιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αντίστοιχα και για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σε βάρος της οικείας Πάγιας Προκαταβολής.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: «Ανεπιθύμητοι» οι αστυνομικοί στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού;;;

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι τα ζητήματα οικονομικής φύσης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως και των υπόλοιπων δημοσίων υπαλλήλων, καθορίζονται από την υφιστάμενη, κάθε φορά, δημοσιονομική πολιτική, η οποία εκφράζεται μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Υπουργείο Οικονομικών). Σε κάθε δε περίπτωση, οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου και του Αρχηγείου, δρώντας κατά δέσμια αρμοδιότητα, εφαρμόζουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, κάτι που αποτελεί οφειλόμενη ενέργεια της εκτελεστικής τους λειτουργίας, προβλεπόμενη απευθείας από τις διατάξεις του Συντάγματος, ενώ παρακολουθούν κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που άπτεται συναφών ζητημάτων και υποβάλλουν αρμοδίως, όπου απαιτείται, σχετικές προτάσεις για τη βελτίωσή τους.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Το σχετικό έγγραφοΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια