ΓΕΕΘΑ: Απονομή-Προαγωγή-Διαγραφή Διαμνημονεύσεων Αξιωματικών ΕΔ (2 ΕΔΥΕΘΑ)

ΓΕΕΘΑ: Απονομή-Προαγωγή-Διαγραφή Διαμνημονεύσεων Αξιωματικών ΕΔ (2 ΕΔΥΕΘΑ)

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Απονομή και Προαγωγή Διαμνημονεύσεων σε Αξκούς - Ανθστές - Υπξκούς των Ενόπλων Δυνάμεων» ΑΔΑ: ΨΛ9Ι6-Υ5Ε ΕΔΥΕΘΑ: 72/ΓΕΕΘΑ:

β. «Διαγραφή Απονομής Διαμνημονεύσεων από Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς των Ενόπλων Δυνάμεων» ΑΔΑ: ΩΑΖΦ6-ΚΕ5 ΕΔΥΕΘΑ: 73/ΓΕΕΘΑ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια